Likepersoner

Vår likepersonstjeneste er et av de viktigste tilbudene vi har i Autismeforeningen i Norge (AiN). En likeperson er en person som selv har en diagnose eller er pårørende. Likepersonen gir informasjon og veiledning, slik at den andre kan ta egne valg utfra egen situasjon og virkelighet. På denne siden kan du finne likepersoner der du bor.

En likeperson er en person som selv har en diagnose, eller er pårørende til en med diagnose. Likepersonen gir informasjon og veiledning, slik at den andre kan ta egne valg utfra egen situasjon og virkelighet. Likepersonen er ikke fagperson, og gir derfor ikke medisinske eller juridiske råd, men er ment som en støttespiller til andre i lignende situasjoner. 

Likepersonstjenesten utføres på frivillig basis og er gratis. Alle likepersoner har gjennomgått kurs og er pålagt taushetsplikt. De er tilgjengelig for både personer med ASD og pårørende. Noen av likepersonene er også pårørende. 

Likepersoner er frivillige, og vi oppfordrer alle som tar kontakt om å respektere dette og ikke tar kontakt utenfor den tiden som er spesifisert på de enkelte lokallagenes likepersonsider. Til høyre på siden kan du finne en likeperson i ditt område.  

Taushetsplikt

Taushetsplikt betyr at det som blir sagt i samtalen blir mellom deg og likepersonen og deles ikke videre. Relevante opplysninger kan bare videreformidles dersom vedkommende det gjelder gir samtykke til dette, samtykke skal da være skriftlig. Dersom det blir nødvendig med å gi opplysninger til påtalemyndighet/politi/rettsvesen i noe straffbare forhold, bortfaller samtykkekravet.

Dersom likepersonen trenger å søke råd fra andre, om problemer som måtte komme i forbindelse med en sak, skal all informasjon gis på en slik måte at person eller personer saken gjelder er absolutt anonymisert.

Finn en likeperson

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer