Mal, skjemaer og rutiner

Her finner du maler, skjemaer og rutiner du kan bruke i lokallaget. Ta kontakt med sekretariatet hvis det er en mal du ikke finner. 

Tillitsvalgtopplæring

Tillitsvalgtopplæringen fra våren 2022 finner du her https://youtu.be/Ql6TbFzk7MY

Verktøykasse for tillitsvalgte