Mal og skjemaer

Her finner du maler, skjemaer og rutiner du kan bruke i lokallaget. Ta kontakt med sekretariatet hvis det er en mal du ikke finner. 

Tillitsvalgtopplæring

Tillitsvalgtopplæringen fra våren 2022 finner du her https://youtu.be/Ql6TbFzk7MY

Maler årsmøte i lokallagene

Les vedtektene for lokallagene for informasjon om årsmøtene.

Mal årsmelding

Mal årsmøteprotokoll

Mal regnskap og budsjett

Lokallag

Organisasjonshåndbok

Retningslinjer for lokallagsstøtte

Utbetaling av lokallagsstøtte 2023

Konflikthåndtering

Oppbygning av AiN

Rettningslinjer for varsling

Brukermedvirkning, likepersonsarbeid, rapportering og funkis

Mal protokoll for styremøter

Mal årshjul

Mal Taushetsavtale

Attest for frivillig arbeid

Bekreftelse politiattest

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer