Årsmelding 2016

Årsmelding 2016

Styrets sammensetning:

Leder: Gunnhild Berglen, Svanvik

Nestleder: Line Elida Pedersen, Bugøynes

Kasserer: Ingebjørg Thorbjørnsen, Hammerfest

Sekretær og datadirektør: Synnøve Pettersen, Kokelv

Styremedlem: Stig Are Brun, Hammerfest

Varamedlem:  Lise Bernhart, Alta
Kenneth Kleppe, Karasjok

Revisorer:  Merete Dølør
Jan Alexander Berg

Valgkomité:  Sonja Falch – leder
Aud Reinholdtsen
Jan Dølør

Årsmøtet blir holdt 11.mars 2016

Styremøter:
Det har vært holdt 10 styremøter på Skype og to arbeidsmøter med deler av styret ifm kurs. Det ble behandlet 50 saker i 2016.
Styret har jevnlig kontakt på epost, og alle styremedlemmer følger samme fellesepost,
der innkomne meldinger lesemerkes av leder slik at alle vet hva de skal følge opp.
Styret har god erfaring med å jobbe sammen på Skype, men vi ser at det må legges inn tid og ressurser i å møtes fysisk og arbeide med saker i fellesskap.
Dette ligger i planene for 2017.

Styrets arbeid:
Med dette styret er det en betydelig geografisk spredning, så det meste av styrearbeidet foregår elektronisk.
To fra styret var på årsmøtet på Hamar, leder og nestleder har deltatt på ledermøte og to har reist på styreopplæring.
Leder er vararepresentant i Brukerutvalget for HelseNord, foreningen har også en ungdomsrepresentant i Ungdomsrådet til Finnmarkssykehuset.
Vi har levert høringsuttalelse til Alta kommune om boligplanarbeid.

Hovedprosjektet vårt har vært to kurs om Skolevegring.
Det var en dag i Alta med Ellen Munkhaugen fra Regionalt fagsenter i helse SørØst, og Siw Askheim fra Statped.
De fortsatte og hadde samme kursdag i Kirkenes, og der hadde vi i tillegg en dag om sansesensitivitet, sammenheng mellom motorikk og læring og en forelesning om skolevegring i et samisk perspektiv. I Kirkenes kom Kenneth Larsen fra regionalt fagsenter i helse SørØst, Jorunn Ruud Kringstad som er fysioterapeut i Sør-Varanger kommune og Biret Inga Gaup og Hilde Pedersen fra Sanks. Vi hadde 81 kursdeltagere til sammen, 45 i Alta og 36 i Kirkenes.
Av lista ser vi at 51 var lærere eller ansatte i kommune, 13 var ansatt i barnevern, 4 var helsesøstre/helse og 13 var pårørende.

Vi har fortsatt arbeidet med å ha lokale tiltak i både midt-, vest- og øst-fylket. Det er en etablert nettverksgruppe i Kirkenes som hadde 5 møter i 2016.
Det har vært en nettverkssamling i Hammerfest, en i Alta og en i Karasjok. Vi ser at det er relativt få medlemmer i midtfylket, selv om en del henvendelser fra pårørende kommer fra området. Flere forteller om at det er vanskeligere å være åpen om diagnoser utenfor bysentre.

Styret har bistått medlemmer, pårørende og andre i fylket som har tatt kontakt om alt fra konkrete spørsmål og behov for veiledning i en vanskelig og «nydiagnostisert» fase, til mer generelle henvendelser om diagnose, tiltak og hjelpemidler fra skoler.
I Finnmark er det mange små kommuner uten mye mengdetrening i tilrettelegging for våre brukergrupper,
og det er enda viktigere å kunne tilby et likemannsbasert gjensidig møtested for pårørende.

Vi har sett betydningen av å kunne være åpen om å leve med en autismediagnose, og som et første ledd i synlighetsprosjektet vårt startet vi med å få laget hvite silikonarmbånd med fylkeslagets logo og teksten «Jeg er glad i en som har autisme», «Jeg har autisme – Hjernen min virker på en annen måte» og «Jeg har autisme – Vær tålmodig». Alle finnes med tekst på norsk, finsk og samisk i forskjellige størrelser og bestilles via fylkeslagets facebookside eller pr epost. Handlingsplanen viser noen av de neste tiltakene i synlighetsprosjektet. Det er laget refleksvester der det står «Det er viktig å bli sett» på ryggen.
Vesten finnes i to barnestørrelser og tre voksenstørrelser og er gratis for medlemmer, vesten bestilles i ønsket størrelse på epost til fylkeslaget og sendes ut til medlemmet. Alle medlemmer vil i 2017 få refleksbrikke og buff med fylkeslagets logo. Alt er en del av synlighetsprosjektet vårt.
Vi har også i 2016 sendt en informasjonspakke til alle bup-kontorer, helsestasjoner og helsestasjoner for ungdom.
Alle sykehus og sykestuer får nå også Autisme i dag, betalt av fylkeslaget. Og vi planlegger å sende informasjonspakker til alle skoler i fylket i 2017.

Årsmeldingen er skrevet, styrebehandlet og godkjent av styret i januar 2017.
Årsmøte i fylkeslaget holdes i Alta 11.februar.
På vegne av styret

Gunnhild Berglen
Leder
Svanvik, 28.januar 2017

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer