Innføringskurs om autisme – MAI 2018

24.05.2018 , Barnehabiliteringen, Tromsø

HABU v/Autismeteamet inviterer til innføringskurs om autisme.
Målgruppen er foresatte eller andre som gjennom sitt arbeid og ellers kan komme
i kontakt med barn og unge med autisme, asperger syndrom eller liknende diagnoser.
Link til mer informasjon finnes HER
PÅMELDING 18.05.2018