Årsmelding 2017

Antall medlemmer: Det er 94 medlemmer

Møter – aktiviteter – arrangementer
Styremøter: 10 styremøter på Skype og to arbeidsmøter med deler av styret i forbindelse med kurs, ett felles styremøte med fylkesstyret i Troms.

Aktuelle/spesielle saker: Kurs om spesialundervisning og tilrettelegging i kroppsøvingsfaget, Synlighetsprosjektet, Informasjonspakker til alle skoler i fylket.

Medlemsmøter:
5 i Kirkenes og 1 i Alta.
Tema på møtene har vært alt fra veiledning i en vanskelig og «nydiagnostisert» fase, tiltak og hjelpemidler fra skoler til konkrete spørsmål.

Vi har sett betydningen av å kunne være åpen om å leve med en autismediagnose, og som et ledd i synlighetsprosjektet vårt startet vi med å få laget
hvite silikonarmbånd med fylkeslagets logo og teksten «Jeg er glad i en som har autisme», «Jeg har autisme – Hjernen min virker på en annen måte» og «Jeg har autisme – Vær tålmodig».
Alle finnes med tekst på norsk, finsk og samisk i forskjellige størrelser og bestilles via fylkeslagets facebookside eller pr epost.
Det er laget refleksvester der det står «Det er viktig å bli sett» på ryggen. Vesten finnes i to barnestørrelser og tre voksenstørrelser og er gratis for medlemmer,
vesten bestilles i ønsket størrelse på epost til fylkeslaget og sendes ut til medlemmet.
Alle medlemmer fikk i 2017 refleksbrikke og buff med fylkeslagets logo. Alt er en del av synlighetsprosjektet vårt.
Vi har også i 2017 sendt en informasjonspakke til alle barne- og ungdomsskoler og alle videregående skoler i fylket.
Alle sykehus og sykestuer får nå også Autisme i dag, betalt av fylkeslaget. Og vi planlegger å sende informasjonspakker til alle barnehager i 2018.
Dette arbeidet krever at vi bygger opp en oppdatert kontaktdatabase, som vi også bruker til generell informasjon.
Vi arbeider for at alt informasjonsmateriell skal oversettes til samisk. Det er vesentlig for å kunne bidra til kunnskap og åpenhet i samiske områder.

Andre arrangementer
Flydag i Alta med medlemsmøte.
Med fokus på opplæring i sikkerhetsrutiner på flyplass og gode «nærfly-opplevelser».
Ca tyve fremmøtte fikk omvisning på flyplass og i et fly, med pizza og gode selfiemuligheter!

Markering av verdens autismedag, Nordlyskatedralen i Alta lyste opp i blått.
Foreningen har et godt samarbeid med Alta kirkelige fellesråd også med tilbud om informasjon/møter.

Søskenkino i Kirkenes. Lavterskeltilbud for søsken i alle aldre. Arrangeres samtidig med Nettverksmøte, slik at de som reiser langt kan ta med søsken på en kinotur.

Kurs- og studievirksomhet

Kurs som er arrangert av fylkeslaget: Gymlærerkurs i Alta.
Deltakelse i kurs eller andre arrangement arrangert av andre: leder foreleste på konferanse «Lik praksis i nord» i regi av Autismeenheten i Bodø.

Medlemmer i eksterne råd og utvalg:
Leder er vararepresentant i Brukerutvalget for HelseNord. Foreningen har også en ungdomsrepresentant i Ungdomsrådet til Finnmarkssykehuset.

Det er en del krevende likemannstelefoner i Finnmark, med omfattende og alvorlige saker. Vi ser at dette tar mye tid og at det i flere tilfeller bør settes inn større ressurser enn vi kan bidra med. Dette er noe vi ønsker å drøfte med Autismeforeningen sentralt om hvordan vi kan løse.

Økonomi:
Status over den økonomiske stillingen: Overskudd i 2017: 51.434 kr

Økonomien er bedret. Vi står derimot ovenfor nye og viktige strategiske valg i året som kommer.
Pasientreiser gir ikke lenger støtte til reise for kurs som arrangeres i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og pasientorganisasjoner.
forsvinner mulighetene vi har til å søke på midler til kurs, og våre medlemmer får ikke lenger dekket reise.
Realismen er da at det ikke blir noen kurs for pårørende i Finnmark.
Dette er en stor utfordring, og blir viktig oppgave for styret i 2018 å finne nye løsninger på

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer