Valgkomite

Valgkomiteens oppgave er å komme med en innstilling til valgene på årsmøtet i foreningen.

Innstillingen skal være klar i god tid innen årsmøtet. Styret innkaller til årsmøtet i lokallaget skriftlig med minst 2
ukers varsel. Send ut valgkomiteens innstilling sammen med sakslisten hvis det er mulig.

Verktøykasse for tillitsvalgte