OSS: Elever med ASD


 Rettigheter, samarbeid og diverse

Norges loverHva har barnet mitt rett til?  Hva gjør vi hvis han/hun ikke får oppfylt rettighetene?

Rettighetene er ganske omfattende, men du kan finne en lettlest oversikt i heftet «Opplæringsloven for lokalpolitikere.» Heftet er relevant for både foresatte og skoleansatte og tar opp typiske fallgruver, for eksempel «ostehøvelnedskjæring» (hvor alle elevgrupper får redusert sitt tilbud like mye, selv om det avviker fra PPTs sakkyndige vurderinger).  

Mer detaljert informasjon om skolerettighetene finner du på www.udir.no og i «Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.»

Hvis du trenger hjelp til å ivareta barnets rettigheter, ta kontakt med instansene som er ramset opp i artikkelen «Ikke tråkk på oss.»   

P.S. Les mer om rettigheter i fylkeslagets artikkelsamling.


Vi sliter med å etablere et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen. Hva kan vi gjøre?

De ansatte har et særlig ansvar for å være saklig og skape et godt møteklima, men et godt samarbeid krever innsats fra alle parter – både foresatte, skolens representanter og andre medlemmer i ansvarsgruppa. I tabellen «Konflikter i planarbeid» finner du en rask oversikt over hva du kan gjøre (og hva du bør unngå) for å bidra til et godt samarbeid.  

Skoleledelsen kan bidra til å løse en konflikt, og foresatte kan også ta med en venn eller «bisitter» som kan hjelpe dem holde fokus på budskapet sitt på en konstruktiv måte. 

Selv om uenighet om et enkeltvedtak kan løses ved å anke til fylkesmannen, kan samarbeidsvanskene være varig. Mekling er derfor særlig godt egnet når kommunale ansatte og brukeren/pårørende skal fortsette å forholde seg til hverandre etter at selve saken er løst.

Ved fastlåste konflikter kan Regional kompetansetjeneste for autisme hjelpe partene gjenopprette dialog og samarbeid. Hvis eleven går på videregående skole i Akershus, kan også elevombudet kontaktes for meklingshjelp.


Jeg tror at en elev i klassen min kanskje har udiagnostisert Asperger syndrom. Hvordan bør jeg gå fram?

Det er lurt å drøfte saken med den pedagogiske ledelsen på skolen, med PPT eller med andre som har relevant kompetanse. Snakk deretter med foreldrene, men ikke forbifarta. Velg riktig tid og sted og tenk gjennom hva du har å si. Les mer i «Hvordan dele bekymringer.»  


Arrangeres det kurs for skoleansatte og PPT-rådgivere?

Det er ikke alltid nok å fylle de formelle kravene til lærerkompetanse. Det er heller ikke alltid nok å være spesialpedagog. Noen ganger er særskilt kompetanse nødvendig for at eleven skal få et forsvarlig tilbud. PPT sier ikke alltid noe om dette i sin sakkyndige vurdering, men foresatte kan ta det opp med skolen. Foresatte kan be om et skriftlig vedtak hvis de får avslag og bruke klagemulighetene som finnes. Les mer om kompetansekravene i «Veileder til opplæringsloven» (bl.a. på side 39 og 63).  

Både SpissNordvoll og Glenne arrangerer mange kurs for lærere, foreldre og andre interesserte. Deltakeravgiften er rimelig. Fylkeslaget holder oversikt over eksterne kurs i kalenderen vår, og vi arrangerer også egne seminarer. Invitasjoner sendes ut til alle som abonnerer på nyhetsbrevet vårt.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer