OSS: Elever med ASD

 Overfølsomme sanser i skolehverdagen

StøymålerJeg synes klassen har god arbeidsro, men eleven med ASD klager at klasserommet er for bråkete. Hvorfor det?

Mange personer med autisme/Asperger sliter med overfølsom hørsel. De sliter også med filtreringsvansker. Bakgrunnslyder holder seg ikke i bakgrunnen, og da er det ikke lett å sortere gjennom dem i en stadig skiftende situasjon.

Det er krevende å måtte hele tida ta stilling til hvilke lyder som er viktige og hvilke som er uviktige. Opplev det selv ved å bruke simulatoren og filmene samlet i fylkeslagets artikkel «Prøv å gå en mil i mine sko.»  


Barnet er smart og gjør det bra på skolen. Hvorfor i all verden kan han ikke spise og kle på seg som han skal?

Når personer med ASD ikke samarbeider eller når de reagerer annerledes, er det lett å se på dem som ”vanskelige”. Men de er ikke vanskelige, de har vansker — gjennomgripende vansker som påvirker alle sider ved deres tilværelse, bl.a. spising og påkledning. 

Les mer i «Klær til besvær» og «Matvansker i hverdagen«. Ta også en titt på filmene og simulatorene i «Prøv å gå en mil i mine sko.»  


Hvordan bør vi håndtere «stimming»? 

Noen elever med ASD har sansestimulerende atferd som ikke er sosialt akseptert.  Å lage høye lyder, for eksempel, er forstyrrende og plagsom for andre, men det kan faktisk være barnets måte å takle overfølsom hørsel på.  Ved å lage egne lyder, prøver barnet å blokkere støy og ubehagelige lyder. Snakk med foresatte, PPT eller andre fagpersoner om problemet. Du kan også be om veiledning fra Statped


Verktøykasse for tillitsvalgte