OSS: Elever med ASD

 Overfølsomme sanser i skolehverdagen

StøymålerJeg synes klassen har god arbeidsro, men eleven med ASD klager at klasserommet er for bråkete. Hvorfor det?

Mange personer med autisme/Asperger sliter med overfølsom hørsel. De sliter også med filtreringsvansker. Bakgrunnslyder holder seg ikke i bakgrunnen, og da er det ikke lett å sortere gjennom dem i en stadig skiftende situasjon.

Det er krevende å måtte hele tida ta stilling til hvilke lyder som er viktige og hvilke som er uviktige. Opplev det selv ved å bruke simulatoren og filmene samlet i fylkeslagets artikkel «Prøv å gå en mil i mine sko.»  


Barnet er smart og gjør det bra på skolen. Hvorfor i all verden kan han ikke spise og kle på seg som han skal?

Når personer med ASD ikke samarbeider eller når de reagerer annerledes, er det lett å se på dem som ”vanskelige”. Men de er ikke vanskelige, de har vansker — gjennomgripende vansker som påvirker alle sider ved deres tilværelse, bl.a. spising og påkledning. 

Les mer i «Klær til besvær» og «Matvansker i hverdagen«. Ta også en titt på filmene og simulatorene i «Prøv å gå en mil i mine sko.»  


Hvordan bør vi håndtere «stimming»? 

Noen elever med ASD har sansestimulerende atferd som ikke er sosialt akseptert.  Å lage høye lyder, for eksempel, er forstyrrende og plagsom for andre, men det kan faktisk være barnets måte å takle overfølsom hørsel på.  Ved å lage egne lyder, prøver barnet å blokkere støy og ubehagelige lyder. Snakk med foresatte, PPT eller andre fagpersoner om problemet. Du kan også be om veiledning fra Statped


For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer