OSS: Elever med ASD

 Tiltak og tilrettelegging

figur omringet av spørsmålEr elevens IOP god nok? Hva bør den inneholde?   

En god individuell opplæringsplan (IOP) kan være lang eller kort. Hvordan den ser ut og hva den inneholder varierer mye — både fra elev til elev og fra kommune til kommune. Et minstekrav er at den er utarbeidet i henhold til opplæringsloven. Fylkeslagets sjekkliste oppsummerer lovens krav på en kort og lettlest måte.

Fornuftig målsetting starter med en kartlegging, og det er seks områder som pleier å være viktige for elever med autisme eller Asperger syndrom: faglig utvikling, atferd, selvstendige arbeidsvaner, sosial kompetanse, motoriske ferdigheter og pedagogisk bruk av særinteresser.

Gratis online kartleggingsverktøy finner du i fylkeslagets artikkel «Kartlegging i seks viktige områder.» 

P.S. Andre artikler om planarbeid finner du her.


Hva slags tilrettelegging og tiltak er vanlige?

Det finnes ingen ”pakkeløsning” som fungerer for alle elever med autisme/Asperger. Hver elev er unik og utvikler seg på sitt eget tempo. I tillegg har hver enkelt lærer sine egne styrker og faglige preferanser.  

Likevel er det lurt å la seg inspirere av det gode arbeidet som skjer på andre skoler. I artikkelen «Inspirerende eksempler for lærere» finner du linker til nyttige verktøy, illustrerende eksempler og korte videosnutter. 


Skolen vurderer å kjøpe nettbrett til spesialundervisningen.  Hva er fordelene ved det?  Hvilke applikasjoner er bra?

Nettbrett kan være en fin investering i elevenes læring og trivsel. Alt er samlet i et enkelt og kult verktøy, med billige applikasjoner til enhver smak.

Fylkeslaget har samlet tips om applikasjoner i «Nettbrett – et pedagogisk kinderegg» og «30 apps som kan gjøre livet lettere.»  


Spesialisthelsetjenesten har avsluttet saken, og kommunen har ikke nok kompetanse. Er det noen som kan hjelpe oss?

Det finnes alltid noen som kan hjelpe dere! I hvert nyhetsbrev tipser fylkeslaget om andre instanser som kan hjelpe. Tipsene er samlet under «Ring og få hjelp.» Der kan du lese om ergoterapeuter, logopeder, Autismeforeningens Faglig råd og mange flere.  

Husk at fastlegen kan sende en ny henvisning til spesialisthelsetjenesten. Helseforetakene prioriterer pasienter som har eller risikerer å få mer enn ubetydelig nedsatt livskvalitet. Prioriterte saker kan handle om atferdsvansker, skolevegring, problemer knyttet til pubertet osv (se bakerst i prioriteringshåndbøkene til BUP og barnehabilitering).

Rektor eller skolesjefen kan også sende en søknad til Statped. Statped er en spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner, og de tilbyr både veiledning og testing.  

Det kan ta litt tid å komme i gang med spesialisthelsetjenesten, Statped og diverse andre. Hvis du ønsker veiledning fra en erfaren pedagog mens du venter, så kan du ta kontakt med Spiss. Spiss er et privateid tilbud som mange av våre medlemmer har gode erfaringer med. Man betaler timepris.  


For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer