OSS: Elever med ASD

SkolestarterAndre vanlige utfordringer 


Hva kan vi gjøre for å sikre en god overgang til 1. klasse?

Å forberede til skolestart handler om mer enn å kjøpe nye klær, ryggsekk og pennal. Det er viktig å starte planleggingen tidlig, kartlegge barnet og skape gode opplevelser. Les mer i «Overgangen mellom barnehage og skole.» 


Eleven sliter med skolevegring. Hva kan vi gjøre?

Skolevegring oppstår ofte etter skoleferier. Det er viktig å ta det alvorlig på et tidlig tidspunkt, før skolevegringen blir fastlåst og fraværet langvarig. Men husk at verken skolen, familien eller eleven kan løse problemet på egen hånd. Samarbeid er helt nødvendig.  

Årsaken til skolevegring er som regel sammensatt og derfor finnes det ingen lett løsning. Generelt sett har tiltakene tre mål:

  • at barnet gjenfinner håp og tillit og dermed blir klar til å ta imot hjelp
  • at barnet opplever mestring og mening i en bedre tilrettelagt og tilpasset skolehverdag.
  • at barnet får et tryggere forhold til læreren, som blir hans ankerfeste i skolehverdagen. 

Les mer i fylkeslagets artikkel «Skolevegring – kartlegging og tiltak.» 


Eleven prater i det uendelige om sine interesser! Hva kan vi gjøre?

Det kan være fristende å forby interessen i skoletida, men prøv å drøfte situasjonen med foresatte, PPT eller andre fagpersoner. Interesser kan faktisk nyttiggjøres som samtaletema, premie, og krydder i skolehverdagen. Interesser kan også kobles til oppgaver og fag, for å gjøre dem mer interessante og meningsfulle. Og sist, men ikke minst, kan de brukes til sosial trening.

Les mer i «Interesser – en kongevei til måloppnåelse.»   


Hvordan bør medelever informeres? 

Åpenhet om diagnosen pleier å være bra, men det er viktig å lage gode rammer rundt dette i samarbeid med foresatte. Torill Fjæran-Granum fra Spiss pratet om dette på vår årlige skolekonferanse i 2011 – se side 34-37 i plansjene.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å vise korte filmer eller bruke en simulator for å illustrere hvor krevende det er å ha en funksjonsnedsettelse. Du kan finne flere å velge mellom ved å gå til artikkelen «Prøv å gå en mil i mine sko

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer