Et mangfold av bokfristelser

 

Utfordrende atferd og psykiske vansker

Bokomslag - Problemskapende atferd ved utviklingsforstyrrelser"Problemskapende atferd ved utviklingsforstyrrelser" av Bo Hejlskov Elvén (2011).  Her kan du lese om tics, raseriutbrudd, ulydighet, selvskadende atferd og bisarr oppførsel.  Boka inneholder casus/eksempler og bidrar til bedre forståelse, forebygging og håndtering av disse utfordringene.

"Psykiske vansker hos barn og unge" av Ida Garløv og Ole Rikard Haavet (2010
). Denne veilederen fokuserer først og fremst på allmennlegens rolle, perspektiv og muligheter, men kan også være nyttig for andre som ønsker kunnskap om unges psykiske helse.  Se innholdsfortegnelsen her. 

"Erstatt aggresjonen" av Knut Gundersen, Luke Moynahan og Børge Strømgren (2005).  Boka gir innblikk i den praktiske tilretteleggingen av positiv atferdsstøtte og sosialferdighetstrening med enkeltpersoner, grupper og skoleklasser.  To av medforfatterne er ansatte ved Glenne regionale senter for autisme. 

"Samhandling med og uten ord:  Miljøbehandling for mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse" (2011).    Trine Lise Bakken, som holdte et engasjerende foredrag på Høstseminar 2010, er redaktør for denne boka.  Boka er primært skrevet for fagpersoner, men passer også for studenter og pårørende til personer med store og sammensatte vansker.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer