Et mangfold av bokfristelser

Snart student eller arbeidstaker?

Bokomslag - Bachelorboka"Bachelorboka, 2. utgave" av Dag Asbjørnsen og Arnt Johan Maasø (2011).  Som fersk student er det masse nytt å sette seg inn i, f.eks. hvordan man bytter fastlege.  Denne boka gir studenter grepet om studieteknikk, nye begreper, frister, studentvelferd, eksamensformer mm.  Slike tips er kanskje ekstra nyttige for studenter med ASD. 

”Døråpner til arbeidslivet,” redigert av Grete Wangen (2010).  Boka er beskrevet som praktisk og nyttig.  Den dreier seg hva enkeltindivider som står utenfor skal, må og kan gjøre for å komme i arbeid.

Tips:  Les mer om overgangen til voksenlivet på nettsiden vår.  "Planlegging av overganger,""Utdanning etter grunnskolen" og "Arbeid – NAV" er eksempler på artikler som kan være av interesse.  Se også artikkeloversikten "Voksenlivet:  kontinuerlig tilrettelegging."         

Bøker om lærevansker 

Bokomslag - Leseveilederen"Leseveilederen:  Hvordan kan foreldre hjelpe barn som har dysleksi?,” utgitt av Bredtvet kompetansesenter (2. utgave, 2011). Veilederen tar opp forebygging, leksehjelp, læringsstrategier, hjelpe- og læremidler og rettigheter.

"Spesialpedagogisk leseopplæring, en veileder" av Jørgen Frost (2010).  Her kan du lese om arbeidsmåten "Helhetslesing."  Det er tatt med tre ulike eleveksempler som viser hvordan prinsippene er anvendt i praksis.

"Fem, seks –  det kommer en heks" av Else H. Devold (2008).  Boka brukes av mange barnehager for å konkretisere og gi barn erfaring med matematiske begreper.  Hva med å bruke den til spesialundervisning i grunnskolen?

Nonverbale lærevansker av Gro Eckhoff og Anne-Grethe Urnes (2009).  Bokens første del handler om forståelse og utredning, og den andre delen har fokus på tilrettelegging, tiltak og behandling.  Boka er fra 2009 men er fortsatt på forlagets topp 10 liste!

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer