Et mangfold av bokfristelser

For lærere og foreldre

Bokomslag - IP og IOP"IP og IOP" av Torill Fjæran-Granum (2011).  Heftet er praktisk rettet og dekker bl.a. planarbeid, evaluering, rapporting og samarbeid. 

"Utfordringer og undringer" av Statped Vest (2010).  Statped skriftserie 98 inneholder bl.a. en artikkel om hvordan elever med Asperger syndrom bedre kan mestre skolehverdagen.

"Sosialfaglig arbeid i skolen:  Om samarbeidet mellom lærer og sosialarbeider" av Ulrika Gustavsson og Nina Tømmerbakken (2011).  Forventningene til lærerne er mer omfattende enn tidligere, og mange av oppgavene kan de ikke løse alene. Derfor velger stadig flere skoleledere å ansette sosialarbeidere. Sentrale elementer i boka er klasseledelse, gruppeprosesser, og konfliktløsning. Forfatterne gir også råd for samarbeidet mellom hjem og skole.

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer