Hugs påmeldingsfrist!

Hugs påmeldingsfrist!

Hugs påmeldingsfristen til julebord og Lan -powerd by Enivest – innan den 23.11 til Mette på e-post opsalm@gmail.com  Hugs og å skriv på kva du ynskjer av mat – hamburger meny eller julemiddag. Dei som skal delta på Lanet – powered by Enivest – må og sei ifrå om dei har bærbare latopar eller stasjonære pc’ar […]

Read More →

Read More →

Påmelding til LAN og julemiddag den 30.11. i regi av Autismeforeininga i Sogn og Fjordane

Påmelding til LAN og julemiddag den 30.11. i regi av Autismeforeininga i Sogn og Fjordane

På vegne av Autismeforeininga i Sogn og Fjordane vil me invitere deg til å bli med Lan på LØA i Førde (Kyrkjevegen 22 ) frå fredag 30.11 til laurdag 1.12. Me startar opprigginga kl. 17.00 og held på ut på føremiddagen laurdag. (Tidlegare har det vore slutt til ca. kl.12.). Ynskjer og at de skriv […]

Read More →

Read More →

Referat frå ekstraordinært årsmøte i Fylkeslaget til AIN  I Sogn og Fjordane

Referat frå ekstraordinært årsmøte i Fylkeslaget til AIN I Sogn og Fjordane

  Stad: Esso’en på Skei sitt møterom Tid: 25.11.2018, kl. 18.00. Vi starta møtet med felles måltid på Esso’en kl. 18.00. 8 medlemmer møtte. Sakliste: Sak 1:    Godkjenning av innkalling:  Godkjent Sak 2:    Val av møteleiar: Margunn Bakke vart vald Sak 3:    a. Val av refrent: Margunn Dyrdal vart vald. b. Val 2 […]

Read More →

Read More →

Innkalling til ekstraordinært fylkesårsmøte i Autismeforeininga Sogn og Fjordane

Innkalling til ekstraordinært fylkesårsmøte i Autismeforeininga Sogn og Fjordane

Innkalling til ekstraordinært fylkesårsmøte i Autismeforeininga Sogn og Fjordane Stad: Skei Esso, 25. oktober, kl. 18.00. Vi startar med ein matbit før vi begynner på det ekstraordinære årsmøte (ca. 18.30) på møterommet til Skei Esso. Sakliste: Sak 1:    Godkjenning av innkalling. Sak 2:    Val av møteleiar. Sak 3:    Val av referent Sak 4:    Val ved […]

Read More →

Read More →

Kurs 19. oktober med Kristin Hurlen-Skau

Kurs 19. oktober med Kristin Hurlen-Skau

Autismeforeininga i Sogn og Fjordane skal arrangere nytt kurs 19. oktober 2018 i Auditoriet (2 etasje) på Sjukehuset i Førde frå kl. 10-15. Denne gongen blir det med Kristin Hurlen-Skau. Kristin Hurlen-Skau er rettleiar og førelesar ved Nordvoll Skole i Oslo, landets einaste spesialskule for elevar med autisme. Skulen sitt kompetanseteam kursar og rettleiar internt på skulen […]

Read More →

Read More →

Bading i Havhesten i Florø, 9.9 klokka 12.

Bading i Havhesten i Florø, 9.9 klokka 12.

No er hausten her att og vi startar opp att med aktivitear. Den aller første aktiviteten no i haust er bading i Havhesten den søndag 9. september klokka 12.00. Velkommen til gamle og nye !

Read More →

Read More →

Arrangement i mai

Arrangement i mai

6 mai       Gokart køyring på motorsportbana i Kråkenes marka frå klokka 15 til 18. Pris:       240 kr for 8-14 år per heat 260 kr frå 14 år og oppover per heat Sidan prisen er svært høg har vi sett ein eigenandel kr 100 for barn / unge opp til 18 år per […]

Read More →

Read More →

Aktivitetar våren 2018

Aktivitetar våren 2018

Her er aktivitetane som er planlagt våren 2018 for våre medlemmer og familiane deira. Håpar at det er aktivitetar som kan fenge flest mogeleg.   21.04.2018                         Riding på Mo jordbrukskule, frå kl.12 og utover. Vi får tre hestar (og der ein av dei har vogn) slik at dei som ikkje tør å sitje på hesten […]

Read More →

Read More →

Dette skjer 2018

Dette skjer 2018

10.02.2018                           Bading på Havhesten, i Florø kl.11-13.00 12.02.2018                           Årsmøte på Skei, kl 17.30. 11.03.2018                           Bowling og pizza i Førde kl. 15-17. 21.04.2018                          Riding på Mo jordbrukskule. 6.-7.04.2018                […]

Read More →

Read More →

Nytt styre i Autimeforeininga i Sogn og Fjordane

Nytt styre i Autimeforeininga i Sogn og Fjordane

Det nye styret ser slik ut: Leiar: Åse Mette Ormbostad Økonomiansvarleg i styret: Mette Johansen Styremedlem: Bente Liabø Thorsen Styremedlem: Veronica Vågan Referent: Margunn Dyrdal Vara til styret: Evelyn Wold (1 vara) og Evy-Ann Kimsås (2 vara) Valnemd: Margunn Bakke Revisorar: Odd Dyrdal og Alf Kimsås Tusen takk til Mariann Kristiansen og Gunn Sande som går […]

Read More →

Read More →

Top