Årsmøte 2024

AiN Sogn og Fjordane lokallag sitt årsmøte er planlagt som digitalt møte torsdag 21.mars klokka 19:00.

Vi tenkjer at med lange reiseavtandar for mange av medlemmane våre, ivaretek vi medlemsdemokratiet og høve til deltaking på årsmøtet ved å gjere det digitalt. 

I følgje vedtektene for lokallag i Autismeforeningen, § 6, må saker som medlemmane ynskjer å få handsama på årsmøtet vere innsendt seinast 6 veker før. Vi må såleis ha motteke skriftleg melding om dette innan 8.februar. 

Innkalling med sakliste vil verte sendt ut seinast to veker før årsmøtet. Det vil verte naudsynt med påmelding for å få lenke til å koble seg opp til møtet.  

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer