Inspirerende eksempler for lærere

 Elever som sliter

gutt med skolevegringMange elever med autisme/Asperger utvikler skolevegring, og raserianfall er også et kjent problem. Det er dessverre ikke lett å vite hva man skal gjøre for at eleven skal få det bedre. Her kan du lese om tiltak som andre skoler har brukt med suksess.


 
Skolevegring – en solskinnshistorie 

 

Johan (14 år) har Asperger syndrom og sleit med skolevegring. Far måtte gå ned i redusert stilling for å følge gutten til undervisning og hindre skulking. Foreldrene stilte opp på møte etter møte, men skolen manglet både forståelse, kunnskap og evnen til å gi et stabilt nok tilbud. Familien flyttet til en annen kommune og sier de har fått ” en helt ny gutt.” 

Den nye kommunen kjøpte plass til Johan på Senter for tilpasset opplæring. En pedagog der fikk spesielt ansvar for å følge opp Johan. Han henter Johan og kjører ham til skolen hver morgen, og han arbeider systematisk for å bygge relasjoner med gutten og skape tillit. Han skreddersyr opplegget og skaper mestringsopplevelser. Senteret foretar også en grundig kartlegging for å avdekke hull i Johans faglig utvikling. 

Hele personalet er godt samkjørt, og de har få men enkle og klare regler. For Johan er en av de få reglene at han skal gå på skolen hver dag.

Les mer om Johans skoletilbud i Aftenposten

P.S. Les mer om temaet i fylkeslagets artikkel ”Skolevegring – kartlegging og tiltak.”


 

Raserianfall – et kartleggingsverktøy med eksempler

«Kartlegging av «Triggere». Tvang, tics, raseri, sinne» er utarbeidet av Kristian Øen ved Statped vest, sammen med konsulentbistand fra Gerd Strand ved Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK).

Dette er en veileder til lærere for bedre å kunne forstå og tilrettelegge i ulike situasjoner på skolen. Veilederen og eksemplene er ment som tips til hvordan man kan komme i dialog med eleven, og som hjelp til å komme i gang på en strukturert måte. Veilederen ble laget med tanken på elever med Tourette syndrom men inneholder mye som er relevant for elever med autisme/Asperger. 

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer