Inspirerende eksempler for lærere

Alltid en god idé

Det er alltid en god idé å tenke bevisst på hvem eleven er og hva han/hun trenger for læring og trivsel. Visuell støtte og struktur er en gjenganger.


Hvem er eleven? Eksempel på ”kompetansemappe”

Det tar tid å bli ordentlig kjent med elever med autisme. Kompetansen som læreren/assistenten sitter med må ikke bli borte når de bytter jobb eller eleven bytter skole, og et kort kompetanseoverføringsmøte er ikke nok til å sikre en god overgang. En rapport fra 2003 beskriver innholdet i en ”kompetansemappe”, med illustrerende eksempler i kapittel 5 (fra side 21). Kjenner du igjen barnet ditt/eleven din i noen av tekstene? 


Hva trenger eleven? Eksempler på tiltak 

«Opplæring av elever med autisme» er en masteroppgave skrevet av Torunn Sørestad ved PPT Midt-Ryfylke.  Oppgaven inneholder en nyttig kategorisering av forskjellige typer inkludering, tiltak, og administrative rammebetingelser, pluss eksempler fra to skoler.  Figurene/tabellene, kapittel 2 og kapittel 5 er særlig nyttige.

Fylkeslaget lagde et skjema basert på Sørestads arbeid, med fokus på tilrettelegging innen seks kategorier:
– Valg av aktiviteter/oppgaver
– Motivasjon
– Assistanse 
– Valg av hjelpemidler og materiell  
– Gruppesammensetning
– Innredning og utforming av det fysiske miljøet 

Skjemaet kan brukes til idémyldring under foreldresamtaler, ansvarsgruppemøter osv.


Visuell støtte og struktur – Eksempler på arbeidsøkter 

NB:  Linkene under er ødelagte. Vi prøver å få tak i nye linker. Materialet heter «Et tilrettelagt undervisningsopplegg med utgangspunkt i autisters særtrekk.»

Spesiallæreren til et barn med autisme bruker elementer fra TEACCHMarte Meo, og Visuelt manipulativt kommunikasjonssytem (VMK) i skolehverdagen. Hun har lagt ut eksempler fra tre arbeidsøkter.  Velg lekaktiviteter, samlingstund eller særtrening i enerom fra menyen til venstre her.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer