Inspirerende eksempler for lærere

Vanlig klasse eller særtilbud?

Noen barn med autisme/Asperger går i vanlig klasse.  Andre har sitt tilbud på spesialavdelinger eller spesialskoler. Det er fordeler og ulemper uansett hva man velger, men alle prøver å jobbe for barnets beste. Vi kan inspireres av det gode arbeidet som andre skoler gjør, uansett organiseringen. 


Eksempel fra en vanlig klasse

Mats er en gutt som bor i en liten kommune utenfor Bergen. Skolestarten var vanskelig, og den erfarne spesiallæreren var like frustrert som ham. Men i 2. klasse fikk Mats diagnosen Asperger syndrom, og læreren meldte seg på et prosjekt i regi av Statped.    

Skolen fikk gradvis på plass et godt tilrettelagt tilbud til Mats, og Statped ba læreren å skrive en bok om skolens erfaringer.  Boka heter «Å undervise en elev med Asperger syndrom:  eksempler på pedagogisk tilrettelegging og forebygging av psykiske vansker.» Boka kan nedlastes gratis fra Autismeenheten.

Boka beskriver både samtalestøtte, tilpasning av fag og av skolehverdagen generelt, og ikke minst hvordan å trappe ned hjelpen når eleven er klar for det. Det blir lagt vekt på en skolehverdag hvor oversikt, forutsigbarhet og tydelige oppgaver motvirker stress og angst. 


Eksempel fra en spesialskole 

Lunaskolen er en privat spesialskole i Stockholm som spesialiserer seg på elever med Asperger, ADHD o.l. Skolens ”oppskrift” legger vekt på 8 viktige områder:

– individuelt tilpasset undervisning
– strukturert skolemiljø
– helhetsbilde
– konkret og praktisk skolearbeid
– sosial trening
– samarbeid med hjemmet
– elevmedvirkning
– de ansattes rolle 

I denne filmen kan du se skolehverdagen for elever i 8. klasse.  Filmen varer i 9 minutter.


Eksempel fra en spesialavdeling  

Asdal skole  i Bjørbekk i Aust Agder har et ressurssenter med tre baser.   

Alle elevene har tilknytning til sitt klassetrinn på barnetrinnet og er der jevnlig. Grad av tilstedeværelse varierer etter hva eleven vil ha utbytte av. Elever fra barnetrinnet er også jevnlig på besøk på ressurssenteret til for eksempel matlaging, musikktimer, besøk på sanserom, og andre læringssituasjoner.

Ressurssenteret har en tverrfaglig personalgruppe: vernepleiere, førskolelærere, barnevernspedagog, fagarbeidere, musikkterapeuter, fysioterapeuter.

Pegasus” er navnet på basen rettet mot elever med autisme.  De ansatte bruker TEACCH og arbeider med temaer som går gjennom flere fag.  ”Lillebjørn” er basen for elever med sammensatte lærevansker, og Aggression Replacement Training (ART) brukes for å lære barna sosiale ferdigheter. I disse videosnuttene kan du se litt fra skolehverdagen på basene (fylkeslaget prøver å få tak i en oppdatert link).  

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer