Inspirerende eksempler for lærere

Sosiale ferdigheter

Autisme/Asperger er en sosial funksjonshemming. Derfor er det viktig at skolen jobber bevisst med sosiale ferdigheter. Men hvordan? Her kommer noen eksempler, men det finnes flere.


Start med en kartlegging – eksempler på skjemaer 

Fornuftig målsetting starter gjerne med en kartlegging. Fylkeslaget har samlet linker til diverse skjemaer som er gratis og lett å bruke.  Lykke til!


 

Tenk helhetlig – eksempel på en skoles arbeid med sosiale ferdigheter 

Holmen videregående skole i Asker tar imot elever elever med sosiale/emosjonelle vansker grunnet psykiske lidelser, nevrologiske diagnoser som Asperger osv.  Skolen har satset på arbeid med sosial kompetanse ved å:

– integrere sosiale ferdigheter i fag og klasser
– utvikle en sosial handlingsplan og et sosialt årshjul 
– skolere lærere

Les mer i ««Arbeid med sosial kompetanse på Holmen.«


 

Hjelp eleven å forstå – eksempler på sosiale historier 

En sosial historie er en metode for å forklare for og forberede eleven på nye eller vanskelige situasjoner. Den røde skolen i Skien spesialiserer seg på autisme og bruker sosiale historier ofte. Det forutsetter at eleven vet at folk reagerer på hverandres atferd.

Til å begynne med, får eleven enkle «oppskrifter» som beskriver forventet atferd i en gitt situasjon. Når eleven er fortrolig med metoden, kan historiene også inneholde informasjon om hvordan andre reagerer på hans/hennes atferd. Skolen bruker et enkelt og konkret språk som den enkelte elev forstår. Har eleven nytte av pictogram, pictograf eller bilde som støtte til teksten, bruker skolen det. 

Her finner du to eksempler og mer om skolens bruk av sosiale historier. Husk at sosiale historier bør være tilpasset individets behov og forståelsesnivå. Eksemplene er derfor bare til inspirasjon. Her er flere eksempler:

Om å starte skoledagen (side 8) 

Om å telle når man er sint (side 6)

Om å få besøk av PPT

Om å være innendørs i friminutt

Om å hilse på andre

Om å være en god kamerat, ikke slå og 8 andre eksempler (på dansk)

Om å dusje (side 58)

Om å legge seg

Om å gi hverandre gaver

Når et familiemedlem er på sykehuset (tegnebok som har elementer av en sosial historie) 

Hvis du vil fordype deg i sosiale historier, kan du lese Nils Kalands artikkel om metoden. Det finnes også tre  norske bøker om temaet: «Sosiale historier» (med CD), «Sosiale historier og visuelle forklaringer» og «Sosiale historier som metode.»  

Hvis skolen ønsker at flere lærere får opplæring i metoden, les erfaringene fra Melhus kommune her


 

Til videre lesing:

«Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge» av Terje Ogden

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer