Aktivitetsplan for 2017

Aktivitetsplan for 2017

Her er plan over aktivitane som er planlagt for 2017. Me har og lagt inn styremøta i denne planen viss de har saker som de ynskjer at me tek opp. 15.02.2017         Årsmøte på Skei, kl 17.30. 19.02.2017         Bading på Hauglandsenteret, kl.12.00 26.02.2017         Skyting […]

Read More →

Read More →

Årsmøtet, 15.02.2017

Årsmøtet, 15.02.2017

Onsdag 15.02.2017 vart det avhelde årmøte i Fylkeslaget. Her er årsmelding og rekneskapet for laget. ÅRSMELDING 2016 reknskap 2016   Årsmøte den 15.2.2017, referat

Read More →

Read More →

Skyting på Sande

Skyting på Sande

Me gjentek suksessen frå i haust og inviterer til ny omgang med skyting på Gaular skyttarlag si skytebane 26. februar og 26. mars frå klokka 13 og utover begge dagane.  Håpar at mange nye og «gamle» skytterar tek turen innom og at vi får det like morosamt som førre gang. Me har også denne gongen […]

Read More →

Read More →

Bading på Hauglandsenteret og pizza i Dale

Bading på Hauglandsenteret og pizza i Dale

Idag har vi vore 25 stykker på Haugslandsenteret og bada. Stemninga var svært bra sjølv om det til tider var svært mange i bassenga. Etterpå vart det pizza på alle på Dale. Det såg ut til at alle storkosa seg og det var ein sliten gjeng som reiste heim litt over klokka 16. Men me reknar […]

Read More →

Read More →

Garderobe i Førdehuset og det nye inntakssystemet til vidaregåande skule

Garderobe i Førdehuset og det nye inntakssystemet til vidaregåande skule

Me i styret har i det siste jobba med 2 saker som medlemmer har teke opp. Den fyrste saka er garderobeforholda i Førdehuset som er oppattbygd etter brannen. Den andre saka er den nye inntaks rutinene til vidaregåande skule der vedleggskjema 1, 2 og 3 blir borte og svært «få» skal bli tekne inn på […]

Read More →

Read More →

Dei nye parkering reglane

Dei nye parkering reglane

Her er ei oversikt over dei nye parkeringsreglane som vart gjeldane frå nyttår. Lenka under er henta frå handikapnytt   http://handikapnytt.no/index.asp?id=84585

Read More →

Read More →

Bading på Hauglandssenteret

Bading på Hauglandssenteret

Det blir bading på Hauglandssenteret søndag 19.2 klokka 12. Desse bassenga er litt større enn terapibassenget og der er «basseng for alle» nivå. Etter bading håpar vi flest mogleg blir med å et pizza i Dale. Velkommen skal alle vere! Basseng og fasilitetar

Read More →

Read More →

Ny kurskatalog frå Haukeland, spesial poliklinikken for våren 2017

Ny kurskatalog frå Haukeland, spesial poliklinikken for våren 2017

Her er den nye kurskatalogen frå spesialpoliklinikken ved Haukeland. https://helse-bergen.no/seksjon/pbu/Documents/Kurskatalog%20Spesialpoliklinikken.pdf

Read More →

Read More →

Årsmøte

Årsmøte

Onsdag 15.2 kl. 17.30 blir det avhalde årsmøte i Autismeforeininga  i Sogn og Fjordane på Essoen på Skei (møterommet). Vi startar med fellesmiddag før årsmøtet blir sett. (Gratis for medlemmer) Saker: – Vanlege årsmøte saker – Aktivitetsplan for foreininga i 2017. Me ynskjer mange og ulike framlegg. – Ymse    

Read More →

Read More →

julebord og lan

julebord og lan

Den 2. desember arrangerte vi julebord for våre medlemmer og pårørande. Me vart 35 stykker til bord som er ny rekord for oss. Det såg ut på praten at alle kosa seg og praten gjekk lett. Ikkje alle reiste heim etter julebordet. 11 stykker + nokre vakter forsette med lan utover natta på Løa. Det […]

Read More →

Read More →

Top