Hva skjer på verdens autismedag 2. april 2017?

FN-dagen for bevissthet rundt autisme ble markert for første gang i 2008. På denne dagen vil medlemslandene i FN arbeide for å øke forståelsen i samfunnet for autisme.

Personer med autisme sliter med stigmatisering og diskriminering, samt mangel på tilgang til rett behandling. Dette er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Det er derfor viktig å informere og gjøre folk bevisst på syndromet slik at de som har denne lidelsen får hjelp og unngår å bli diskriminert.

I september 2015 vedtok FNs generalforsamling en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål er 17 konkrete mål for å oppnå dette.

Funksjonsnedsetting er eksplisitt nevnt i flere av disse målene:

4. God utdanning
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
10. Mindre ulikhet
11. Bærekraftige byer og samfunn
17. Samarbeid for å nå målene

 

FNs tema for dagen er «På vei mot autonomi og selvbestemmelse». Konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) anerkjenner at personer med nedsatt funksjonsevne har rett til uavhengighet og individuell autonomi (artikkel 3).

I dag, 31. mars 2017 diskuterer FN politikk og tiltak for å fremme selvbestemmelse og juridisk kapasitet av personer med autisme.

Diskusjonene kan følges her: http://www.un.org/en/events/autismday/2017/events.shtml

 

Autism Europe

Verdens autismedag markeres av Autism Europe med kampanjen “Break barriers together for autism – Let’s build an accessible society”.

 

Aktiviteter i regi av Autismeforeningens fylkeslag

Akershus:

Østfold:

  • Vi i Østfold fylkeslag skal i år for første gang markere denne dagen ved å arrangere en familiedag på Fredriksten festning i Halden. Det er påmeldt 58 deltagere. Her har vi lagt opp til aktiviteter for hele familien. Vi starer med å grille. Familiene tar med egen grillmat. Det er kun en grill der så vi i styret har kjøpt inn ekstra engangsgriller. Vi har kjøpt inn boller og brus til alle. Vi skal ha tursti. Vi planlegger også andre leker/konkuranser som feks potetløp, sekkeløp ringspill o.l. Og det skal være premier til alle!

Vest-Agder:

  • Her kjører vi kurs på fredagen x2 og familiedag med blå vafler på søndagen 🙂

Rogaland:

  • Vi har valgt å samle våre medlemmer til en kinodag. Vi har avtalt med Karmøy kino og Sandens til å ha en forestilling bare for oss på søndag med dempet lyd. Seff valgte vi Power Rangers.

Hordaland:

Finnmark:

  • Nordlyskatadralen lyser opp blå! Fellesrådet i Alta samarbeider med oss om å markere verdens autismedag og setter på blåttt lys på den store nye kirka i Alta.
  • Nettverksmøte med pizza i Kirkenes kl 16
  • Søskenkino på Aurora kino i kirkenes kl 16.30, filmen som vises er Smurfene.

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer