HjemTil verktøykassen

For likepersoner

Registrering av likepersonsaktivitet 

Foreningen får økonomisk støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), basert på antall likepersonsaktiviteter. Det er derfor viktig å registrere tellende aktiviteter i lokallagene. Dette gjør du som likeperson enkelt på likeperson.no. Dersom du ikke har mottatt brukernavn og passord, kan du høre med ditt lokallag eller sekretariatet: post@autismeforeningen.no 

Hva skal registreres? 

Aktiviteter som telles som likepersonaktivteter er for eksempel kurs, samtalegrupper, foreldregrupper, aktivitetsgrupper og sosiale grupper som for eksempel svømming, bowling, riding og pizzakvelder. Husk at det bare er ansvarlig for arrangementet som skal registrere aktiviteten, for å unngå dobbeltregistreringer.  

Følgende aktiviteter kan registreres: 

  • Oppsøkende likepersonsarbeid: En samtale mellom likeperson i organisasjonen og person med funksjonsnedsettelse/pårørende i organisasjonens målgruppe, og som foregår ved personlig fremmøte. Andre former for erfaringsutveksling, anses ikke som oppsøkende likepersonsarbeid 
  • Samtalegruppe og aktivitetsgruppe: en tidsavgrenset (minimum 45 min) samling ledet av en likeperson 
  • Likepersonskurs: en tidsavgrenset aktivitet for opplæring av likepersoner. En kursdag må ha en varighet på minst to ganger 45 minutter 

Husk å rapportere inn aktivitetene fortløpende. 

Spørsmål? 

Ta kontakt med sekretariatet på post@autismeforeningen.no dersom du har spørsmål knyttet til likeperson.no. 

Digitalt likepersonskurs 

Autismeforeningen har et digitalt likepersonskurs som alle likepersoner i lokallagene skal gjennomføre innen de begynner sitt verv som likeperson. 

Kurset, som psykiatrisk sykepleier og veileder Marie Storjord har utviklet, er delt opp i fem deler. Hver del inneholder en film, en oppsummering og en refleksjonsoppgave. Likeperson Helene Kværnø er en erfaren likeperson i foreningen, og i slutten av hver film gir hun tips og råd for hvordan man kan håndtere ulike situasjoner. 

Kurset finner du på autismeforeningen.no/likepersonskurs. 

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam. 

Likepersonskurs 7. desember 2022

Her er presentasjonen som ble vist på likepersonskurset.
Se presentasjon. 
Se opptaket fra møtet her. 

Verktøykasse for tillitsvalgte

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer