Årsmøte 2020: Innkalling og saksliste

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020
AUTISMEFORENINGEN I NORGE, AKERSHUS FYLKESLAG

lørdag 10. oktober 2020, kl. 11.00-12.30  
Lillestrøm Kultursenter, Kirkegata 11 i Lillestrøm
Dørene åpner kl. 10.30 og lunsj serveres etter årsmøtet. 
Informasjon om smittevern mm finner du i invitasjonen

Pris og påmelding:
Gratis. Av hensyn til matbestilling ønsker vi påmelding innen torsdag 1. oktober. Fyll ut påmeldingsskjemaet her:  https://forms.gle/Q8W61ADuKDHk1iCA6. Til info: Upåmeldte medlemmer nektes ikke adgang til årsmøtet men bør ta med egen niste, da vi ikke har bestilt mat til dem. 

Sakspapirer
Sakspapirene (deriblant regnskap, budsjett, årsmelding og valgkomitéens innstilling) vil bli lagt fram på årsmøtet. De som ønsker det kan be om å få tilsendt sakspapirene via e-post når de er klare. Ta kontakt med oss på akershus@autismeforeningen.no eller tlf. 975 00 965.

DAGSORDEN (SAKSLISTE)

Innledning – Styret ønsker velkommen og sier litt om møtereglene.

1) Konstituering, herunder:
a. Valg av møteleder
b. Valg av protokollfører
c. Valg av 2 stemmeberettigede til å underskrive protokollen
d. Valg av tellekorps på 2 deltakere
e. Godkjenning av innkalling
f. Godkjenning av saksliste og dagsorden
g. Godkjenning av antall stemmeberettigede

2) Årsmelding for 2019.

3) Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12.19.

4) Budsjett for 2020.

5) Valg. Valgkomitéens innstilling legges frem på årsmøtet.

NB: Kun de sakene som er spesifisert i innkallingen kan behandles.

Til videre lesing:
Invitasjon til årsmøtet, med parkeringsinformasjon mm.
Artikkel «Spørsmål og svar om årsmøtet.»

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer