Spørsmål og svar om årsmøtet

Spørsmål og svar om årsmøtet
Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 1 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

Akershus fylkeslag er en del av Autismeforeningen i Norge, en demokratisk organisasjon som drives av frivillig innsats. Styret står for daglig drift av fylkeslaget, men det er medlemmene som velger styret og setter prioriteringer. Dette gjøres på årsmøtet, som er fylkeslagets øverste styringsorgan. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av mars, ifølge vedtektene.

Hvem kan delta?

Medlemmer som har betalt kontingenten har forslagsrett, talerett og stemmerett på årsmøtet. Bli medlem i dag! Autismeforeningens nasjonale administrasjon kan hjelpe deg hvis du har et spørsmål rundt medlemsskap, betaling eller fakturering. Kontaktinformasjon finner du her.

Hva skjer på årsmøtet?

Årsmøtet er forholdsvis formelt, men det er likevel informativt og hyggelig å delta på. Her kan du treffe fylkeslagets engasjerte tillitsvalgte og lære mer om våre tilbud og planer. Du kan gjerne stille saklige spørsmål og komme med korte kommentarer når saksdokumentene legges frem.

Vi lover at ingen skal presses til å «melde seg til tjeneste» under valget. Ta gjerne kontakt på forhånd hvis du er interessert i et verv, slik at valgkomitéen kan ta en prat med deg.

Hvilke saker behandles på årsmøtet?

Årsmøtet skal behandle følgende saker hvert år ifølge vedtektene:

 • Konstituering, herunder
  • Valg av møteleder
  • Valg av protokollfører
  • Valg av 2 stemmeberettigede til å underskrive protokollen
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av saksliste og dagsorden
  • Valg av tellekorps på 2 deltakere
 • Årsmelding for foregående år
 • Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12 foregående år.
 • Budsjett for inneværende år
 • Valg
 • Innkomne saker fra medlemmer som foreligger på sakslisten

Kan medlemmer melde inn saker?

Absolutt, men husk at det ikke er anledning til å fremme saker på sparket under årsmøtet. Saker må meldes skriftlig: send en epost til
akershus@autismeforeningen.no innenfor fristen.

Fristen varierer fra år til år fordi årsmøtedatoen varierer fra år til år. Følg med på facebook, vår nettside og/eller vårt nyhetsbrev for årets frist. I en travel hverdag er det ofte lett å gå glipp av slik informasjon, og derfor bør man sikte på å sende saker til oss i desember hvert år (hvis man har noe å melde).

Medlemmer kan melde inn saker av prinsipiell betydning og forslag som krever finansiering, bare for å nevne et par eksempler.

Saker som handler om enkeltmennesker behandles ikke på årsmøtet. Hvis du har en personlig utfordring eller spørsmål, hjelper vi deg gjerne, bare ikke under selve årsmøtet. Snakk med oss i pausen eller på våre andre arrangementer. Du kan også delta på våre foreldretreff eller stikke innom Møtepunktet på Ahus. Vi er også tilgjengelig på facebook og på tlf. 414 21 202.

Top