Eksterne fritidstilbud (2024)

30. sep 2024
08:00 - 18:00
Oslo/Akershus

I denne artikkelen forteller vi om hvor du kan finne informasjon om inkluderende fritidstilbud, både enkeltstående arrangementer og faste tilbud.

1. Autismeforeningen i Akershus samler tips her:

Tips: Radiostyrte biler kan være en mulighet. «Kjønn, alder eller funksjonsevne er uten betydning i denne sporten,» ifølge en NRK-artikkel. Vi finner dessverre ingen oppdatert liste over klubber, men prøv radiostyrtbilsport.no og radiostyrt.no. Foreninger innen nerdekultur kan også være av interesse (selv om de ikke er tilrettelagte i utgangspunktet). Se lista over klubber her, f.eks. innen gaming, brett- og kortspill, rollespill, cosplay og film.

2.  Kulturetaten. Spør gjerne kulturetaten i kommunen om de vet om noe som kan være aktuelt.

3. Idrettskretsen. For tips om idrettstilbud, ta kontakt med din lokale fagkonsulent innenfor paraidrett. Konsulenten i Oslo idrettskrets heter Simen Kjelsrud, og konsulenten i Akershus/Viken heter Martin Wroblewski. Kontaktinformasjon finner du under «paraidrett» her.

4. Ungfritid.noUngfritid.no er en ny nettside som gir oversikt over fritidstilbud for barn og unge. Noen av tilbudene er merket som tilrettelagt for deltakere med utviklingshemming – både tilbud rettet spesielt mot målgruppa og ordinære tilbud som kan tilrettelegges. Tilbudene kan trolig tilrettelegges for deltakere med autisme/Asperger eller andre diagnose, men de bruker utviklingshemming, synshemming, hørselshemming og bevegelseshemming som filtre. For å finne slike tilrettelagte tilbud, klikk på «Legg til filter» i oransje skrift, og velg «utviklingshemming» nederst i lista. Du kan selvfølgelig også bruke filterfunksjonen til å finne ordinære fritidstilbud som kan passe basert på alder, kjønn og type aktivitet, og snakke med arrangøren om mulighetene for tilrettelegging.

5. NAKU. Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning har en temaside om aktiviteter. Noen av artiklene linker til oversikter over eksterne tilbud, f.eks. innenfor dans (både ordinære tilbud og paradans, dvs dans rettet mot personer med en funksjonsnedsettelse).

Generelle tips

  • Har du vurdert å søke ledsagerbevis? Tips til søknaden finner du her.
  • En støttekontakt kan bidra til en meningsfull fritid, bl.a. ved å følge brukeren på organiserte fritidstilbud. Tips til søknaden finner du her.
  • Handikappede barns foreldreforening har lagt ut informasjon om ledsagerbevis og lignende ordninger på noen av de største fornøyelsesparker i Norge. Les mer her.
  • Du kan låne utstyr hvis du ønsker å prøve noe nytt. På bua.io finner du en oversikt over utlånsordninger.
  • Idrettslag kan søke om støtte til nye tilrettelagte arrangementer og tilbud. Les mer her.
  • På tryggutovere.no finner du tips for utøvere samt tips for ledere som skal ta imot barn med usynlige tilretteleggingsbehov.
  • Et opphold på Beitostølen kan vekke interessen for fysisk aktivitet, og dermed gjøre det lettere å delta på noe lokalt i etterkant. Barn på 5-17 år med fysiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser kan henvises bl.a. til et familieopphold på Beitostølen. Beitostølen ligger i Øystre Slidre i Innlandet.
  • Trygve Gulbranssens minnefond tar imot søknader fra utøvere og lag/organisasjoner om tilskudd til stimulering av fysisk aktivitet og trivsel for funksjonshemmede idrettsungdom (under 35 år).
  • De som er bosatt i Romerike kan søke om billetter fra Billettfondet, et samarbeid mellom SNØ, Lillestrøm Kultursenter, LSK og Strømmen Storsenter.
  • De med tilknytning til gamle Sørum kan søke om støtte fra Blakerfondet.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer