Vi sprer kunnskap om autismespekterdiagnose og skaper viktige møteplasser

Bli med på aktivitet

Autismeforeningen har 19 lokallag med regional aktivitet i alle fylkene. Lokallagene arrangerer kurs, samtaletreffer og aktiviteter for personer med ASD og familier samt pårørende.

Engasjer deg

Det finnes flere måter å engasjere seg i foreningen.

Veiledning

Ring oss på vår veiledningstelefon mandag, onsdag og torsdag kl. 10-14.

Autisme i dag

Som medlem får du tilsendt vårt medlemsblad Autisme i dag fire ganger i året.

Siste nytt fra oss

Treff for voksne med ASD

Autismeforeningen i Norge inviterer deg som medlem til årets treff for voksne med ASD 9.-11. september.