Engasjer deg

Som medlem i Autismeforeningen kan du bidra på mange måter inn i foreningens arbeid.

Innholdsfortegnelse

Vær aktiv i et lokallag. Lokallagene arrangerer lokale aktiviteter og her finnes det ofte mye å gjøre. I lokallaget kan du delta på aktiviteter, eller du kan være med å arrangere dem. Lokallagene har også tillitsvalgte i styret som velges hvert år på årsmøtet. Ta kontakt med ditt lokallag for å høre hvordan du kan bidra. Oversikt over alle Lokallag finner du her.

På nasjonalt plan har Autismeforeningen flere kurs og arrangementer som Storsamlingen og likepersonskurs. Kalenderen oppdateres jevnlig med aktivitetene våre både nasjonalt og i de ulike lokallagene. på nasjonalt plan har vi også flere aktive råd og komiteer. Les mer om dem her. Det er mulig for deg å engasjere deg i flere av disse som for eksempel ressursgruppen for mennesker med ASD, faglig råd eller kontrollkomiteen. 

Autisme i Dag er foreningen sitt medlemsblad og gis ut fire ganger i året. Vi ønsker gjerne å motta forslag til artikler og innhold! Send oss gjerne en mail hvis du har noe du vil bidra med. 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer