Verdens autismedag 2023

Innholdsfortegnelse

2. april er FN-dagen for bevissthet rundt autisme og er en viktig markering for Autismeforeningen i Norge. Dagen markeres også i flere av lokallagene våre, nederst på siden kan du lese om markeringen der du bor.

Verdens autismedag markeres hvert år over hele verden, i hele april. Dagen og måneden skal skape bevissthet rundt personer med autismespekterdiagnose og de daglige utfordringene de lever med. Målet er å øke kunnskap og drive holdningsskapende opplysningsarbeid, få rett hjelp til rett tid, hindre stigmatisering og diskriminering.

Personer med ASD skal ha et godt liv basert på den enkeltes styrker, interesser og behov. Dette innebærer likeverd og engasjement i samfunnet på alle livsarenaer og i livsfaser, og at samfunnet oppfyller sine forpliktelser med fokus på helhetlige, langsiktige og individuelt tilrettelagte tilbud.

Arbeidet med å inkorporere FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) har tatt alt for lang tid. Kritikken rettet mot Norge har vært sterk fra FN, da Norge bryter menneskerettighetene daglig. Mange med nedsatt funksjonsevne blir diskriminert i Norge, mange får ikke likeverdig levekår, mange kjenner på ensomhet og utenforskap. Tilgang og tjenester er ulike utfra hvor du bor.

FNs tema for årets autismedag er «Mot en nevro-inkluderende verden for alle» (Toward a Neuro-Inclusive World for All). Temaet setter søkelys på bidragene personer med autisme gir verden, med særlig fokus på deres bidrag hjemme, på jobb, i kunsten og i politikkutforming. FN arrangerer et webinar om temaet den 2. april klokken 16.00 til 19.00, les mer om arrangementet her.

Autism Europe har tema: «Building an inclusive society for autistic people».

Begge disse temaene handler om at vi skal ha et mangfoldig samfunn – altså et samfunn som inkluderer personer med ASD, ADHD, Tourettes og andre ikke-nevrotypiske. Temaene er også i tråd med Autismeforeningen i Norges sin visjon: Varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn.

Vi er utålmodige og krever handling: inkorporer CRPD inn i menneskeretthetsloven nå!

NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom, ut av skuffen!

Her kan du laste ned norsk profilering fra Autism Europe

Her kan du laste ned engelsk profilering fra Autism Europe

Last ned årets logo fra FN her

I anledning autismemåneden inviterer lokallaget til en spesialtilpasset sansevennlig visning av «Dancing Queen» søndag 16. april.
Det blir lavere lyd og dempet lys i salen, og vi har hele kinosalen for oss selv! Vi håper at mange medlemmer blir med å se filmen, som har norsk tale og passer best for ungdommer.
 

Aust-Agder lokallag markerer dagen ved å skrive et innlegg på facebook-siden deres.
Se facebook-siden her

AiN Buskerud lokallag makrerer autismedagen ved å invitere til kino på Hønefoss kino den 1. april klokken 16-18. På lerrettet vises pus med støvler. 
Les mer her

I tillegg skal lokallaget ha stand på Bragernes torg i Drammen og på Kuben i Hønefoss klokken 12-15 den 1. april.

Finnmark lokallag er skal ha årsmøte første helga i juni. Ønsker du å bidra til at Autismeforeningen i Norge kan ha mer aktivitet i Finnmark? Ta kontakt med oss på post@autismeforeningen.no

Hordaland lokallag markerer Verdens autismedag ved å arrangere Autismevennlig kino på NF kino Lagunen søndag 2. april.
Vi tilbyr 2 forestillinger.
1. Kutoppen på sporet (animasjonsfilm tillatt for alle) kl.15:00
2. Dungeons & Dragons: Honor among thieves (eventyr/action) kl. 18:00.
Påmelding og mer informasjon her

Bli med i lokallagets facebook-gruppe her og les om hvordan Møre og Romsdal markerer verdens autismedag.

Nord-Trøndelag lokallag er interessert i flere tillitsvalgte. Ønsker du å bidra til at Autismeforeningen i Norge kan ha mer aktivitet i Nord-Trøndelag? Ta kontakt med oss på post@autismeforeningen.no

Den 2.april.2023 er det verdens Autismedag. Autismeforeningen i Rogaland vil markerer dette med en gratis kino for våre medlemmer.  Vi har leid  to kinosaler, en på Karmøy kl. 15.30 og en i Stavanger kl.15.00. Det er to skjema for påmelding, en for Karmøy og en for Stavanger.

Filmen heter Dancing Queen og er en film for hele familien,
Vi ønsker alle hjertelig velkommen.

Påmelding Karmøy:
Autismedagen 2.april (google.com)

Påmelding Stavanger:
Autismedagen 2. april (google.com)

Sogn og Fjordane lokallag markerer dagen med et avisinnlegg i lokallavisen.

Sør-Trøndelag markerer autismedagen på Svartlamon allerede den 27. mars. 
Les mer om arrangementet her

Telemark lokallag markerer autismedagen med ballongtog i Porsgrunn den 1. april. 
Les mer her

Troms lokallag er interessert i flere tillitsvalgte. Ønsker du å bidra til at Autismeforeningen i Norge kan ha mer aktivitet i Troms? Ta kontakt med oss på post@autismeforeningen.no

Vesst-Agder lokallag inviterer til å markere verdens autismedag ved lekeplassen på Gimle Gård den 2. april klokken 12.00-14.00. 
Mer info på lokallagets facebook-side

Østfold lokallag setter autistiske stemmer i fokus, og sender stafettpinnen rundt til en hel rekke autistiske erfaringsformidlere. Fra og med 2. april og hver dag ut måneden presenterer vi en ny autistisk ressurs på facebooksiden vår. Lista er variert, med alt fra unge tiktokere, til akademikere og foreldre, med videoklipp, tegneseriestriper, podcaster og tyngre tekster, så her finnes noe for alle.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer