Rettigheter og tjenester i koronaperioden

Mange personer på autismespekteret og deres pårørende frykter at de ikke vil få nødvendig hjelp og støtte i koronaperioden. I denne artikkelen finner du linker til aktuell informasjon fra FFO, Utdanningsdirektoratet og andre. NB: Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Informasjon fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) 

FFOs rettighetssenter svarer på spørsmål rundt velferdsrettigheter (f.eks. kommunale helse- og omsorgstjenester), skole- og utdanning, NAV osv. Telefonen er stengt, men de svarer på meldinger.

Følg med på temasiden til FFO for oppdatert informasjon om rettigheter og andre temaer som er relevante for personer med nedsatt funksjonsevne.  

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet 

Utdanningsdirektoratet er tydelig på at skolene bør strekke seg langt for elever og barnehagebarn som trenger spesialpedagogisk hjelp: 

Mange elever har enkeltvedtak om blant annet spesialundervisning, særskilt språkopplæring, samisk. I perioden skolene er stengt, vil det ikke være mulig for skoleeierne å gi en opplæring som er helt i samsvar med disse vedtakene.

Det er likevel viktig at skolene også her strekker seg så langt som mulig i å legge til rette for at opplæringen er i tråd med vedtakene.

Det er viktig at alle elever får utnyttet dagene på en god måte og at de får en viss kontinuitet og progresjon i læringen. Det er viktig at skolen har regelmessig kontakt med elever og foresatte.

Det samme gjelder for barn som har enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven.

Sitatet er hentetfra «Ofte stilte spørsmål om koronasituasjonen

Utdanningsdirektoratet tar også opp diverse andre aktuelle temaer i «Alle barnehager og skole er stengt,» f.eks. opplæring hjemme, lærlinger og elever som ikke kan være hjemme.   

Informasjon fra andre kilder

  • HBFs temaside inneholder flere innlegg om rettigheter i koronaperioden, f.eks. «Fylket tar ikke ansvar» (om videregående elever som trenger tilsyn og omsorg når skolen er stengt). 
  •  
  • Uloba har skrevet om BPA (brukerstyrt personlig assistanse) i koronaperioden. Assistenter regnes som samfunnskritisk personell.   

Om å være borte fra jobben

  • Omsorg for barn. I «Borte frå jobb? Her er dei nye reglane» skriver NRK bl.a. at foreldre får dobbelt så mange «sykt barn-dager» som de har under normale forhold. HBF har fått bekreftet at dette også gjelder foreldre med utvidet rett til omsorgspenger pga barnets funksjonshemning eller kronisk sykdom. Hvis du ikke har søkt om utvidet rett til omsorgspenger, kan det være lurt å lese fylkeslagets artikkel om omsorgspenger fra 2015.  
  • Omsorg for voksne. Vi har ikke funnet noe om omsorgspermisjon i koronaperioden spesielt, men retten til permisjon er vanligvis ment å gjelde når det oppstår ekstraordinære behov og særlig vanskelige situasjoner. Arbeidstakere har rett til permisjon for å gi nødvendig omsorg til voksne nærpersoner: foreldre, ektefelle/samboer og visse voksne barn (kun hvis man hadde utvidet rett til omsorgspenger før barnet fylte 18 år, i tråd med arbeidsmiljøloven §12-10 og §12-9 tredje ledd). Arbeidstakere har også rett til permisjon for å pleie nærstående i livets sluttfase. Omsorgspermisjon er ikke nødvendigvis lønnet (sjekk tariffavtalen). 

Send oss gjerne tips om andre nyttige artikler! Epostadressen vår er akershus@autismeforeningen.no. 

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer