Grafisk profil

På høyre side kan du laste ned de ulike logoene til lokallagene og AiN nasjonalt. Logoen kan brukes i foreningens interne og eksterne kommunikasjon. 

Dersom du har spørsmål om hvordan du bruker logoen eller har vanskeligheter med å få lastet den ned eller brukt den slik du ønsker kan du kontakte sekretariatet. 

Verktøykasse for tillitsvalgte