Nyhetsbrev oktober 2010

Innhold

 Hilsen fra styret . . . . . . . . Verdensdagen for psykisk helse
 Merk kalenderen. . . . . . . . Arrangementer i foreningen
 Satsningsområdet 2010. . . Kommunikasjonsmetoder og -hjelpemidler
 Månedens tema . . . . . . . . Ikke tråkk på oss! 
 Eksterne kurs. . . . . . . . . . Nye tips om eksterne kurs i regionen
 Tipper du ? . . . . . . . . . . . Info om Grasrotandelen

Del på Facebook

Kjære medlemmer og andre interesserte —

Søndag 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. I hele måneden blir det arrangert kurs om psykisk helse — f.eks. vårt eget høstseminar.

Dette er et veldig viktig tema, fordi forskning viser at personer med autisme eller Asperger mer utsatt for psykiske lidelser. Visste dere at:

Generalisert angst kan ramme opptil 50%, i følge forskning på barn og voksne med autismespekterdiagnose? (les mer her på side 35)

Depresjon kan ramme opptil 38% av personer med høytfungerende autisme, i følge forskning? Tenåringstiden og ung voksenalder er en særlig vanskelig periode for mange (les mer her på side 27).

Tvangslidelse kan ramme opptil 25%, i følge forskning på pasienter med Asperger syndrom/høytfungerende autisme? (les mer her på side 40).

Fobi kan ramme opptil 23%, mens separasjonsangst kan ramme opptil 14%, i følge forskning på barn og voksne med autismespekterdiagnose? (les mer her på side 35)

Verdensdag for psykisk helse 2010 har fokus på arbeid og psykisk helse, og viktigheten av åpenhet, inkludering, tilrettelegging og et godt arbeidsmiljø. Mange kurs har derfor arbeidsgivere som målgruppe, mens andre arrangementer er av mer generell interesse. Gå til tips om eksterne kurs, psykisk helse.

Vi ønsker alle en fin høst med god psykisk helse!

Med vennlig hilsen
Styret ved Lora Rypern

P.S.  En fredag i september var vi på besøk på Nannestad vgs. og fortalte om autisme og Asperger syndrom.  Les mer her.


Merk kalenderen

 13.10.10  Foreldregruppetreff på LMS Blakstad (Asker).
 17.10.10  Familietreff i skogen (Jessheim)
 18.10.10  Besteforeldretreff (Oslo).
 19.10.10  Foreldregruppetreff på Klimt Café (Lillestrøm).
 20.10.10  Foreldregruppetreff på Nebbenes Nord ved E6 (Eidsvoll).
 30.10.10  Høstseminar (Frogner).  Del 1:  IP.  Del 2:  angst/depresjon 
 06.11.10  Emma sansehus (Sandvika). 
 15.11.10  Besteforeldretreff (Oslo)
 19.11.10  Fagseminar om jenter med ASD (Oslo)
 20.11.10  Klatring på Vulkan klatresenter (Oslo)
 23.11.10  Dialogkonferanse for lærere (Sandvika).  Nærmere info kommer.
 29.11.10  Hurlumheihuset/Megazone (Kolbotn).  Nærmere info kommer.

Satsningsområde 2010: IP og IOP
I denne utgaven:  Kommunikasjonsmetoder og -hjelpemidler

I 2009 ble hele Nord Amerika fascinert av en kanadisk tenåring ved navn Carly Fleischmann. Carly er en jente som mange ville kalt for en "lavfungerende autist." Hun hadde ikke talespråk og kunne ikke kommunisere — helt til en dag da hun plutselig skrev "hjelp – vondt – tenner" på PCen.

Ingen visste at hun engang kunne stave, men nå kunne alle rundt henne bli kjent med den intelligente, reflekterte, guttegærne og skøyeraktige personen som hun egentlig var. Du kan bli kjent med Carly her på youtube, med høydepunkter fra amerikanske nyhetsprogrammer, Larry King Live, og talkshowet til  Ellen Degeneres.

"Jeg tror at alle har en indre stemme. Vi må bare finne en vei å få den ut," skrev Carly. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) handler om akkurat det. Oktober er Internasjonal ASK måned
, og fylkeslaget ville være med å spre informasjon om ASK gjennom denne artikkelen.  Les hele artikkelen her.


Månedens tema:  Ikke tråkk på oss!

 Har du noen gang blitt "tråkka på" av hjelpeapparatet?  Noen ganger føles det kanskje som om den eneste retten du og familien din har er retten til å vente i kø — vente på utredning, vente på behandling, vente på vedtak, vente på anken, vente på igangsetting, ja, vente på alt.  

Offentlig svik og feil i forvaltningen skjer dessverre altfor ofte.  I saken om Dag Olav skriver Dagbladet:  "Kommune-Norge truer og presser utviklingshemmede." 

Tidligere tilsyn i Akershus avdekket lovbrudd i samtlige kommuner i fylket.  I 2010 har fylkesmannen hatt tilsyn i BærumLørenskog, Ås, Hurdal, og Sørum — alle med avvik.  Kun overformynderiet i Ullensaker kom plettfritt ut av tilsynet.

Ingen er født advokat, men det er et par ting alle kan gjøre for å unngå å bli "tråkka på:" 

1.  Ikke ta et nei for et nei.  Her finner du gode tips fra advokat Petter Kramås.

2.  Vær mindre tålmodig når du står i helsekø.  Her forteller Pasientombudet hva du kan gjøre. 

3.  Vit hvor du kan henvende deg når du trenger hjelp

I denne artikkelen tipser vi om tre uunnværlige hefter, tre dyktige ombud, tre flinke foreninger, og flere ordninger for gratis eller billig rettshjelp. Les mer her.


Eksterne kurs

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

I løpet av høsten 2010 blir det arrangert utrolig mange spennende kurs her i Oslo/Akershus området.  I denne utgaven har vi endelig kommet gjennom hele lista med tips.  Hvis du gikk glipp av tidligere utgaver av nyhetsbrevet vårt, så kan du se tipsene i juli/august og september utgavene.

Du kan også sjekke kalenderen på forsida av nettsiden vår.  Se etter kalenderinnlegg som heter "Oversikt over eksterne kurs i [måned]."

Kurs som er direkte relevante (autisme/Asperger problematikk)

26.10.10+  Tredagers kurs i strategier ved utfordrende atferd hos personer med
                 utviklingshemning/autisme (Drammen).  Målgruppa: habiliteringstjenesten

04.11.10    Målrettet miljøarbeid for deg som jobber med autister og mennesker med
                 Downs syndrom (Lillestrøm)

18.11.10    Avtalestyrte systemer i skolen workshop (Spiss). Se side 8 i linken.

19.11.10   "Asperger syndrom, en reise gjennom livet" ved Carl Søderholm (Asker). 

22.11.10   ADHD, Tourette syndrom, Asperger syndrom – Tiltak og tilrettelegging (Oslo).
                Kurset arrangeres også i Hamar (16.11.10) og Fredrikstad (23.11.10)

22.11.10   Opplæring i naturlige situasjoner (Senter for tidlig intervensjon, Nordvoll)

24.11.10   Tilrettelegging på systemnivå (Spiss). Se side 9 i linken.

25.11.10   Personalatferd (Nordvoll). Se side 6 i linken.

01.12.10   Konferanse om tjenester og tiltak til barn, unge og voksne med
                autismespektrumforstyrrelser (IT Fornebu)

09.12.10   Eksekutive vansker og mangefull impulskontroll (Spiss).   Se side 9 i linken.

Høst ’10     Ny samtalegruppe planlegges i Oslo for dere som har en kjæreste/samboer/ektefelle
                med Asperger (eller mistanke om det).   Ta kontakt med Anu på tlf. 92 42 03 35 eller
                send en epost til <!– var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8046 = 'anu.illing' + '@'; addy8046 = addy8046 + 'gmail' + '.' + 'com'; document.write( '‘ ); document.write( addy8046 ); document.write( ‘‘ ); //–> anu.illing@gmail.com <!– document.write( '‘ ); //–>  
 

Kurs om spesialpedagogikk i barnehage og skole

14.10.10    Åpen dag på Folloklinikken (Ski), med foredrag om skolevegring kl. 11.05-11.50.

27.10.10    Uro hos førskolebarn (Gaustad sykehus) 

08.11.10+ Hvordan bygge opp elevens egenstyring og motivasjon (Oslo)

22.11.10+ Leseåret 2010 – for alle (Radisson Blu Gardermoen).

22.11.10+ Spesialpedagogens ansvar og nye funksjon i skolen (Oslo)

23.11.10   Barnehagekurs med fokus på selvregulering og sosial kompetanse (Oslo).

25.11.10+ Introduksjonskurs i ART, trening av barn og unges sosiale kompetanse (Oslo)

08.12.10   Konferanse i spesialpedagogikk, i anledning tidskriftet Spesialpedagogikk sitt
                75 års jubileum (Oslo)


Kurs om kommunikative og kognitive hjelpemidler

13.10.10  Frokostmøte med fokus på kognisjon (Oslo)

20.10.10  Temadag og workshop med fokus på utviklingshemmede (Oslo)

03.11.10  Mini-messe "Programvare for alternativ og suppelerende kommunikasjon" (HMS Oslo)

10.11.10  Boardmaker-kurs (Oslo)

12.11.10  Frokostmøte med fokus på kognisjon (Oslo)

17.11.10  Lightwriter workshop (Oslo)

01.12.10  Mini-messe "Kognisjon og varsling" (Hjelpemiddelsentralen i Oslo)

01.12.10  Frokostmøte med fokus på barn, kognisjon og kommunikasjon (Oslo)

09.12.10  Frokostmøte med fokus på voksne, kognisjon og kommunikasjon (Oslo)

 

Kurs om psykisk helse

10.10.10    Arbeid og psykisk helse (Gaustad sykehus)
10.10.10    Når tvangsfenomener tar for stor plass i familielivet (Gaustad sykehus)
10.10.10    Kveldsgudstjeneste med psykisk helse i fokus (Eidsvoll)
11.10.10    "Arbeid og psykisk helse" (Bærum), med foredrag, matlaging, middag og
                 brukerinnlegg.
11.10.10    Konferanse: Muligheter i arbeidslivet. Hva virker? (Lillestrøm). Besøk av
                 fotballproffen Stig Inge Bjørnebye, ifb Verdensdagen for psykisk helse.
12.10.10    Inkluderende ledelse (Oslo), ifb Verdensdagen for psykisk helse.
12.10.10    Åpent møte (Jessheim), ifb Verdensdagen for psykisk helse.
12.10.10    Foredrag ved Trond Haukedal, årets beste foredragsholder (Kolbotn)
13.10.10    Sees i morgen! Grunnkurs i arbeid og psykisk helse (Lillestrøm)
14.10.10    Åpen dag på Folloklinikken (Ski), med mange foredrag om arbeid, men også litt om
                 skolevegring og om familiefokus.
14.10.10    Foredrag "Muligheter i arbeidslivet" (Enebakk), ifb Verdensdagen for psykisk helse.
14.10.10    Næringslivslunsj (Haraldvangen).  Med fokus på arbeid og psykisk helse.
15.10.10    Workshop – Tilrettelegging for ansatte som sliter psykisk(Strømmen)
18.10.10+ Angstprogrammet Mestringskatten (Oslo)

Kurs om rettigheter

13.10.10   Temakveld Pasientrettighetsloven kapittel 4A (Eidsvoll)

14.10.10   Temakveld Pasientrettighetsloven kapittel 4A (Sandvika)

04.11.10   Temakveld om vergemål/hjelpevergeordning (Fet).  Ved advokat Petter Kramås.

11.11.10   Retten til trosutøvelse for omsorgstjenestebrukere (Oslo).

Diverse eksterne kurs og tilrettelagte fritidstilbud

20.10.10   Målrettet miljøarbeid trinn 1, om utfordrende atferd (Ullevål). Se side 6 i linken.

22.10.10   Ut av uføret (Helsedirektoratet, Oslo), ifb Rehabiliteringsuka 2010.

29.10.10+ Tilrettelagt Halloween-helg (Haraldvangen)

09.11.10   Boklansering "Tål mine tics, takk!" (Litteraturhuset, Oslo).

17.11.10   Epilepsi. Målgruppe: tjenesteytere (Ullevål sykehus). Se side 7 i linken.

18.11.10+ Foredrag om nonverbale lærevansker, eksekutive funksjoner mm (Oslo),
                i anledning årsmøte i Norsk nevropsykologisk forening

01.12.10   Utviklingshemming og seksualitet (Ullevål sykehus). Se side 8 i linken.


Tipper du? 

Velg oss som din grasrotmottaker via SMS.
Send GRASROTANDELEN 992092785 til 2020 (tjenesten er gratis).

Husk at du ikke blir belastet noe for å være grasrotgiver, og eventuell premie blir like stor.  Les mer her.

 

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer