Nyheter innenfor diverse ASK-metoder

 
Kommunikasjon kan skje ved hjelp av realistiske bilder, visuelle eller taktile symboler, tekst, tegn til tale eller enkle gester. I denne artikkelen finner du nyheter innenfor både teknologiske og ikke-teknologiske løsninger. 
NB: Realistiske bilder fungerer ofte best for dem som fungerer svakest. Tekst krever mest ift verbal forståelse, intelligens, motorikk og sosial motivasjon. Les mer om valg av kommunikasjonsform i Tabell 3 her.

Teknologiske løsninger

Det finnes spesialutviklede hjelpemidler som kan søkes via Hjelpemiddelsentralen. Det finnes også mange iPad-applikasjoner (se oversikten fra Appbiblioteket eller svenske DART).
Her er årets nyheter innen teknologiske løsninger:

  1. Tekst til tale. Årets nyhet er Proloquo4text, en app med norsk talesyntese.
  2. Symboler til tale. Årets nyhet er Sono Primo (et tillegg til Tobii Communicator). Sono Primo inneholder ordforråd med symbol og innlest barnestemme tilpasset aktiviteter som brukeren kjenner fra hjem/barnehage/skole. Sono Primo og Communicator kan søkes via Hjelpemiddelsentralen.

 

Ikke-teknologiske løsninger 

  1. Enkle kommunikative gester. I heftet ”Støttemateriell for god praksis» møter vi bl.a. Tormod og Sigrid, to unge voksne med autisme og lite talespråk. De kommuniserer nesten bare med kroppsspråk. Uansett personens funksjonsnivå er det nyttig å lære seg noen grunnleggende gester. Bruk gjerne visuell støtte, f.eks. en enkel bok med egne bilder. Hjelp barnet å trekke på skuldrene, peke, vende tommelen opp osv mens du tar bilder til boka. Du kan også bruke bilder av andre som bruker gestene, f.eks. familiemedlemmer eller kjente figurer fra tegnefilmer og tv-programmer.
  2. Tegn til tale. Tegn til tale er en metode hvor nyttige nøkkelord sies både muntlig og på tegnspråk. Dette kan gjøre det enklere for barnet å fange opp det som blir sagt, men det kan også gi barnet en alternativ måte å kommunisere på. Les mer i «Tegn til tale – nyheter i 2015
  3. Visuell støtte. Å peke på et bilde eller vise fram et symbolkort kan kommunisere like mye som å si et ord. Egne fotoer kan brukes, men tegninger, piktogrammer og symboler er også populære og kan nedlastes gratis. Les mer i «Trenger du gratis bilder?«
  4. Taktil støtte. For enkelte synshemmede eller utviklingshemmede personer, kan berøringssansen være veien til bedre kommunikasjon. Man kan vise fram en gjenstand, f.eks. gi personen pysjamas for å signalisere leggetid. Les mer om dette på side 48 i «Forstå og bli forstått.» Man kan også bruke reliefftegninger, modeller eller enkle symboler som har forskjellige overflater. Det viktigste er at de er lette å skille symbolene fra hverandre gjennom berøringssansen. Les mer i «Taktile symboler og planer» fra Statped.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer