Månedens rettighet (2015)

Her finner du nyheter og korte innlegg som kan hjelpe deg finne frem i «rettighetsjungelen.» 
Fritt behandlingsvalg (desember 2015) 
​1. november 2015 ble ordningen fritt behandlingsvalg innført. Samtidig ble informasjonstjenesten «Velg behandlingssted» lansert. Les mer i artikkelen «Fritt behandlingsvalg.»


 
Faktaark fra Faglig råd (november 2015) 
Som en del av sitt rådgivende arbeid har Faglig råd skrevet en del faktaark om rettigheter og tjenester. Du finner en oversikt i artikkelen Faktaark fra Faglig råd.»


 
Omsorgspenger (oktober 2015) 
Omsorgspenger kalles ofte ”sykt barn”-ordningen. Du kan få omsorgspenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt når barnet ditt eller barnepasseren er syk. Det er en enkel forklaring på noe som er ganske komplisert. I artikkelen «Omsorgspenger» finner du en oversikt over de mange faktorene som påvirker retten til omsorgspenger.


NAV-hjelp til ungdommer (september 2015)
Visste du at det er en egen ungdomsside på nav.no? Den inneholder kontaktinformasjon, nyheter og en økonomisimulator for ungdommer. Den inneholder også kortfattet informasjon i seks kategorier. Les mer her.


Valgrelaterte rettigheter (sommer 2015)
Voksne med autisme eller Asperger syndrom har de samme borgerrettighetene som andre. Dette omfatter bl.a. retten til å stemme. Nedsatte kognitive evner eller lesevansker er ingen hindring, så lenge personen ønsker å stemme. I denne artikkelen svarer vi på 7 ofte-stilte spørsmål om valgrelaterte rettigheter.


Sakkyndig vurdering (mai 2015) 
En god sakkyndig vurdering er ofte nøkkelen til et godt skoletilbud. Men hva er en sakkyndig vurdering? Og hva kan man gjøre hvis den ikke er bra nok? Les mer her.


Diskriminering og trakassering (mars/april 2015) 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4  forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Visste du at dette også omfatter diskriminering av pårørende? Les mer om forskjellige typer diskriminering her:
«Stopp diskrimineringen av pårørende»
«Slipp oss inn» (om diskriminering på offentlige steder)
«Nei til boligdiskriminering»
«Alle er like for loven» (om grunnloven, rettshjelp, soningsforhold og helsetjenester)
«Stopp trakasseringen»


Kvalitetskrav (februar 2015) 
Er du misfornøyd med kommunens helse- og omsorgstjenester (for eksempel avlastningstøttekontakt eller bolig)?  Her finner du informasjon om hva du kan forvente ift tjenestekvalitet. Les mer her.


Arbeidsrettigheter for foreldre (januar 2015)
«Jobbfravær for foreldre med alvorlig syke eller funksjonshemmede barn» er navnet på en nyttig artikkel fra Webjuristene. Artikkelen tar opp følgende:
– fravær med lønn
– mulighetene for permisjon uten lønn
– risikoen for å miste jobben pga høyt fravær
– pleiepenger

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer