For mange symptomer i filmer og serier?

Norske forskere har vurdert symptombildet hos rollefigurer på autismespekteret i 22 filmer og 4 tv-serier. I denne artikkelen får du hjelp til å finne disse filmene/seriene på Netflix og andre streaming/leietjenester. Du får også en kort oppsummering av forskernes fagartikkel, som het «En empirisk studie av autisme på film og tv«.  

Det som forskerne så etter var 8 symptomer innenfor «sosial kommunikasjon og interaksjon» og 4 symptomer innenfor «begrensede repetitive atferdsmønstre, interesser og aktiviteter.» De konkluderte at 20 av rollefigurene hadde minst 10 av 12 symptomer, noe som ikke er realistisk:

«Det kan virke som mange manusforfattere «fyller» karakterene sine med absolutt alle symptomer for diagnosen. Karakteren blir da mer en prototyp framstilling av en full symptomsjekkliste for autismespekterforstyrrelse, noe som sjelden er tilfelle i det virkelige liv.»   

Hvis vi slår opp ordet «prototyp» i ordboka, ser vi at det kan bety en «foreløpig og forenklet utgave.» Man kan da si at disse rollefigurene er uferdige skisser som gir et omriss av hvordan autisme kan være, fremfor et realistisk bilde av et komplekst og unikt menneske på autismespekteret. Likevel trekker forskerne frem én film og én serie som slipper prototypkritikken: 

«De to portretteringene som skårer lavest på forekomst av symptomer, henholdsvis karakterer i filmen Roaming og TV-serien Community, er blant dem som har fått svært god mottakelse, særlig av personer som selv har autismespekterforstyrrelse-diagnosen.» 

Serieskaper Dan Harmons egne Asperger-trekk har nok bidratt til at Abed Nadir fremstilles på en realistisk og sympatisk måte i serien Community. Vi har skrevet mer om Harmon i «Kjendiser på autismespekteret

Selv om de fleste filmer og tv-serier har prototypiske rollefigurer, kan de likevel være verdt å se. Cirka halvparten av dem er tilgjengelige for streaming i Norge. Se listene under: 

Tilgjengelige på Netflix, Viaplay og/eller en annen streamingtjeneste (som regel kan de også leies/kjøpes): 

Kan kun leies/kjøpes stykkvis til streaming:

Kan bli tilgjengelige i fremtiden
Selv om følgende filmer/serier ikke er tilgjengelige i Norge pr. juli 2021, kan du klikke på linkene og se om de er blitt tilgjengelige i etterkant. 

NB: Andre tv-tips finner du i artikkelen «Nytt år, nye muligheter på tv.» 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer