Eksterne fritidstilbud i Asker/Bærum

Her samler vi tips om eksterne fritidstilbud. Lista er til informasjon og er ikke en anbefaling.

Nye tips legges ut fortløpende. Gamle tips kan dessverre være utdaterte. Si fra hvis du oppdager at noe på lista ikke lenger tilbys eller bør få en ny link.

Ta også kontakt hvis du vet om andre tilbud som kan være av interesse.

2023/2024

2022

 • Villa Walle (Sandvika) er et kultur- og aktivitetshus som gir folk som sliter tilhørighet til et kreativt miljø. Les mer i en artikkel fra kompetansesenteret NAPHA.  
 • Gui sportsklubb (på Vollen i Asker) tilbyr tilrettelagt idrett på tirsdager i flerbrukshallen i Heggedal. De tilbyr også boccia på grendehuset på torsdager og har planer om å starte med Diamant-volleyball. 
 • Paracurling tar kanskje imot spillere som ikke sitter i rullestol. Det finnes curlingklubber i Oslo (Bygdøy, Lilleborg, Snarøya), Bærum (Jar, Stabekk) og Asker (Risenga). Ta kontakt med klubben for å høre om de har et aktuelt tilbud for personer på autismespekteret.  
 • Tilrettelagt Håndball tilbys på Bekkestua, samt i Oslo, Romerike og Follo. 
 • Forandringshuset (Drammen) tilbyr tilrettelagt lek og foreldrekafé hver onsdag. 
 • «FTU – DNT Drammen og Omegn – tilrettelagt friluftsliv for barn og unge» tilbyr bl.a. familietur til Hardangervidda i høstferien. Bli kjent med gruppa i nyhetsinnlegget på NRK her (nr. 9 «Killingen sommerleir»)  her. Følg med på facebook og aktivitetskalenderen
 • Asker Fleridrettslag har et tilrettelagt innebandytilbud. Det står et kort beskrivelse her (bruk søkeordet «super»). Kontaktinformasjon finner du under Viken her.
 •  «Fritidsprofil» er et nyttig skjema utviklet av Sørum/Lillestrøm kommune, til bruk hos personer som trenger fritidsbistand. Skjemaet kan gjerne brukes av andre kommuner. Enkeltpersoner og -familier kan også bruke skjemaet som utgangspunkt for å diskutere med kommunen hvordan  fritidsbehov kan dekkes.  Se side 30-33 her.  
 • Tips oss gjerne om nye tilbud ved å sende en e-post til akershus@autismeforeningen.no

2021

 • Sandvika Superstars trener i BIP og på Rykkin skole. Kontaktinformasjon finner du her under «lagene.»
 • Dissimilis har bl.a. sanggruppe for voksne (Sandvika). 
 • Bærum kommune la ut en oversikt over diverse relevante tilbud, både kommunale og ikke-kommunale tilbud (f.eks. hundekjøring). 

2020

2019

 • Sommergården på Søndre Vettre gård i Asker et ferietilbud for unge med nedsatt funksjonsevne fra 13 år og oppover. Sommergården 2019 er i uke 26 – mandag 24/6 til fredag 28/6.
 • Aktiv i Asker er en app som gir en god oversikt over fritidsaktiviteter, og kan gi billigere priser for alle barn og unge mellom 6 – 16 år. Det kan være verdt å undersøke om det kan være et godt supplement til ledsagerbevis.
 • Fritidsstipendet i Bærum kommune kan være godt å vite om. Målgruppa er først og fremst familier med økonomiske utfordringer.
 • Pascal Norges utfoldelsesarena (Asker) har som mål å bidra til økt livskvalitet hos ulike utsatte og underprioriterte grupper mennesker gjennom fri utfoldelse innen musikk og andre kulturelle uttrykk. Les mer under «tilbud» på panua.no.
 • Fritid og avlastning (Bærum) tilbyr padling, turer og sykling.
 • Elvebyen sportsdanseklubb (Drammen) har et tilbud til personer på 12+ år med nedsatt funksjonsevne.
 • Rakkerungene er et Dissimilis-tilbud til barn fra 3-6 år (Sandvika).
 • Matglede er et tilbud til ungdommer og unge voksne i Drammen.

Eldre tips

2012-2017 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer