Deltagere til programmet KONTAKT

KONTAKT er et program for å trene sosiale ferdigheter for barn og unge på autismespekteret, og gjennomføres i en gruppe med 4 til 6 deltagere KONTAKT er manualbasert og tar utgangspunkt til prinsipper fra kognitiv atferdsterapi og har fokus på sosial bevissthet, ulike perspektiv i sosial interaksjon og problemløsning, samt bevissthet rund følelser og tanker.

Programmet består av 12 møter en gang i uken og varer ca 60 minutter. Det vil være 2-4 gruppetrenere med på hvert møte. Foresatte blir invitert med på møte 1, 6, og 12. Alle møtene vil være strukturerte med faste aktiviteter og rammer.

KONTAKT er utviklet ved Karolinska i Stockholm og har vært evaluert gjennom flere forskningsrapporter. Vi planlegger nå den første utprøvingen i Norge og ønsker deltagere som vil være med å tilpasse dette til norske forhold.

Dersom du/dere er interessert eller har spørsmål ta direkte kontakt med Kenneth Larsen mobil 90555824 eller på mail kenneth.larsen@usn.no

Kenneth håper på å kunne starte opp 1. gruppe ila august

Du finner power point presentasjonen med mer informasjon om hva programmet KONTAKT er ved å trykke på lenken under

https://autismeforeningen.no/wp-content/uploads/2023/06/Kontakt_foreningen.pdf

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer