ASK-arkivet

Fylkeslaget har fokus på alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK) hver oktober, i forbindelse med den internasjonale ASK-måneden (ASK). I denne artikkelen finner du en oversikt over artiklene våre. 

Artikler om ASK/kommunikasjon

Spesielt om visuelle kommunikasjonsverktøy

Spesielt om tegn til tale

Bøker og hefter