Årsmøte 2019: Innkalling og saksliste

S

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019
AUTISMEFORENINGEN I NORGE, AKERSHUS FYLKESLAG

onsdag 27. februar 2019
Doktorgården, Kirkegata 2 i Lillestrøm
Selve årsmøtet starter kl. 17.45. Se programmet under.

Program for kvelden
kl. 17.15 Registrering og middag for årsmøtedeltakerne.
kl. 17.45 Årsmøte for medlemmer i Akershus fylkeslag.
kl. 19.30 Foredrag om støtte til selvbestemmelse (åpen for alle, ikke bare årsmøtedeltakerne).

Pris og påmelding:
Det er lov å dukke opp gratis og upåmeldt på selve årsmøtet, men middagen og seminaret krever påmelding og en liten egenandel. Hvis du sender påmelding innen torsdag 21. februar, betaler du kr. 50 pr. person. Hvis du ikke rekker fristen, betaler du kr. 100 pr. person. Betalingsinformasjon sendes ved mottatt påmelding. Påmeldingsskjemaet er lagt ut her: https://goo.gl/forms/ePmdGdBf41nuh5FQ2.

Sakspapirer
Sakspapirene (deriblant regnskap, budsjett, årsmelding og valgkomitéens innstilling) vil bli lagt fram på årsmøtet. De som ønsker det kan be om å få tilsendt sakspapirene via epost når de er klare. Ta kontakt med oss på akershus@autismeforeningen.no eller tlf. 975 00 965.

DAGSORDEN (SAKSLISTE)

Innledning – Styret ønsker velkommen og sier litt om møtereglene.

1) Konstituering, herunder:
a. Valg av møteleder
b. Valg av protokollfører
c. Valg av 2 stemmeberettigede til å underskrive protokollen
d. Valg av tellekorps på 2 deltakere
e. Godkjenning av innkalling
f. Godkjenning av saksliste og dagsorden
g. Godkjenning av antall stemmeberettigede

2) Årsmelding for foregående år.

3) Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12 foregående år.

4) Budsjett for inneværende år.

5) Innkommen sak fra styret: Orientering om nye fylkeslagvedtekter som ble vedtatt av landsmøtet 14.-15. april 2018. Landsmøtet er Autismeforeningens høyeste organ, og vedtektsendringene var gyldige fra det øyeblikk de ble vedtatt.

6) Valg. Valgkomitéens innstilling legges frem på årsmøtet.

NB:Kun de sakene som er spesifisert i innkallingen kan behandles.

Til videre lesing:
Varsel om årsmøtet, med parkeringsinformasjon mm.
Invitasjon til kveldsseminaret om støtte til selvbestemmelse.
Artikkel «Spørsmål og svar om årsmøtet.»

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer