Årshjul

Januar

12.1 Årsmøte og valgkomitekurs

Februar

2.2 Folkemøte Bergen
3.-5. 2 Helgesamling Sentralstyret, Ressursgruppen for ASD og Faglig råd
8.2 Folkemøte Trondheim
9.2 Folkemøte Tromsø
12.2 Frist for å sende inn brukermedvirkere
15.2 Skjema for årsrapportering åpner

Mars

1.3 Frist for å sende inn søknad om psykiatrimidler. 
1.3 Frist for å sende inn rapport psykiatrimidler.
23.3 Sentralstyremøte
31.3 Frist for å svare på spørreundersøkelse for styremedlemmer i lokallagene.

April

2.4 Verdens autismedag
21.-23.4 Tillitsvalgtsamling Autismeforeningen i Norge
30.4 Frist for å sende inn årsrapport fra lokallagene (Skjema kommer snart)

Mai

Juni

9.6 Sentralstyremøte

Juli

Sekretariatet har sommerferie

August

14.-18.8 Arendalsuka
25.8  Sentralstyremøte

September

15.-17.9 Storsamling

Oktober

12.10 Sentralstyremøte

November

17.-19.11 Ledermøte

Desember

31.12 Frist for å rapportere likepersonsaktiviteter via likeperson.no

Verktøykasse for tillitsvalgte