Verdens autismedag

2. april er Verdens autismedag.  Hva er egentlig Verdens autismedag?

Og hvordan markerer vi dagen her i Akershus?


Hva er Verdens autismedag?

Den forholdsvis nye internasjonale merkedagen ble vedtatt av Generalforsamlingen i FN 17. desember 2007. FNs generalsekretær sa følgende:

”La oss anerkjenne fullt ut motet som blir utvist av barn med autisme og deres familier – som tar viktige steg hver dag for å takle funksjonshemmingen med en kombinasjon av besluttsomhet, kreativitet og håp.”  – Generalsekretær Ban Ki-moon (2007)

Gjennom å synliggjøre autisme ønsker FN å bidra til at barn med autisme får diagnose og hjelp så tidlig som mulig. Les mer på fn.no.


Verdens autismedag her i Akershus 

Fylkeslagets markering av Verdens autismedag varierer fra år til år:
2008:  Vi sendte en pressemelding til ca. 15 lokalaviser i Akershus. Les den her i Ås avis.

2009
:  Vi delte ut kransekakebiter og brosjyrer til forbipasserende på Helsetorget på Ahus. Vi ble også intervjuet av en lokal journalist.  Artikkelen kom på trykk i både Autisme i dag 3/2009 og Romerikes Blad. Gå til teksten og bildet.

2010
:  Verdens autismedag falt på Langfredag i 2010.  Vi markerte dagen på forskudd ved å sende et brev og brosjyren vår til alle barnevernskontorene i Akershus.
2011:  Vi markerte dagen ved å arrangere klatring for ungdommer/unge voksne. Det er alltid inspirerende å se noen som trosser frykten og klatrer helt til topps — eller noen som opplever fysisk mestring for første gang, etter et liv med dårlig tilrettelagte gymtimer og friminutt. Se et par bilder fra dagen her.
2012:  Fylkeslaget tok kontakt med videregående skolene i fylket og oppfordret dem til å henge opp en plakat.  Vi tok også kontakt med bibliotekene i fylket, og Ås bibliotek lagde en fin utstilling med bøker og informasjon om autisme.  Diverse sykehus fikk også en epost fra oss i år, og vi inspirerte UNN til å skrive en kort artikkel om Verdens autismedag som sto på forsida av nettsiden deres.  I tillegg arrangerte foreldregruppa i Nedre Romerike klatring for barn for aller første gang.
2013:  Fylkeslaget arrangerte teaterbesøk 3. april. Litt over tjue medlemmer møtte opp på Det Norske Teatret for å se «Stort og stygt» av Olaug Nilssen. Teaterstykket handlet bl.a. om den vanskelige veien mot en autismeutredning. Før forestillingen var det en engasjerende paneldiskusjon om normalitet.
2014:  Fylkeslaget arrangerte en skolekonferanse om ungdommer med autisme/Asperger. Torill Fjæran-Granum foreleste om overganger til/fra ungdomsskole og om vanlige faglige utfordringer. Eli Marte Rusten foreleste om sosiale utfordringer og skolevegring. Salen var stappfull med hele 90 lærere og andre skoleansatte. Vi satte også i gang en utstilling på Bekkestua bibliotek
2015:  «Stopp diskrimineringen» var årets tema i hele Europa. Autism-Europe (som Autismeforeningen i Norge er en del av) sto bak kampanjen. Verdens autismedag falt på Skjærtorsdag i 2015, og fylkeslaget fokuserte derfor på en facebookkampanje med linker til nye artikler om diskriminering. Vi fikk 19 nye tilhengere og nådde ut til over 5.400 mennesker i følge facebook. Det hadde vi ikke klart uten alle som likte og delte våre innlegg.
2016:  Mens resten av familien klatret, fikk foreldre og søsken opplæring i søskenproblematikk under et arrangementet på Høyt og
Lavt Sørum. Arrangementet ble omtalt i Indre Akershus blad 11. april. Vi fikk også en videohilsen fra komiker Mikkel Niva!
2017:  Vi feiret dagen på Høyt og Lavt Sørum. Over tretti familier deltok.
2018:  Verdens autismedag falt på 2. påskedag i 2018. Vi gledet oss til å markere dagen på etterskudd (på Høyt og Lavt Sørum 22. april), men i mellomtida støttet vi Autism Europes kampanje «Bryt barrierer sammen for autisme.» .

Send oss gjerne ideer til hvordan vi kan markere dagen neste år!