Eksterne fritidstilbud i Asker/Bærum

Eksterne fritidstilbud i Asker/Bærum

Her samler vi tips om eksterne fritidstilbud. Lista er til informasjon og er ikke en anbefaling.

Nye tips legges ut fortløpende. Gamle tips kan dessverre være utdaterte. Si fra hvis du oppdager at noe på lista ikke lenger tilbys eller bør få en ny link.

Ta også kontakt hvis du vet om andre tilbud som kan være av interesse.

2021

  • Dissimilis har bl.a. sanggruppe for voksne (Sandvika). 
  • Bærum kommune la ut en oversikt over diverse relevante tilbud, både kommunale og ikke-kommunale tilbud (f.eks. hundekjøring). 

2020

2019

  • Sommergården på Søndre Vettre gård i Asker et ferietilbud for unge med nedsatt funksjonsevne fra 13 år og oppover. Sommergården 2019 er i uke 26 – mandag 24/6 til fredag 28/6.
  • Aktiv i Asker er en app som gir en god oversikt over fritidsaktiviteter, og kan gi billigere priser for alle barn og unge mellom 6 – 16 år. Det kan være verdt å undersøke om det kan være et godt supplement til ledsagerbevis.
  • Fritidsstipendet i Bærum kommune kan være godt å vite om. Målgruppa er først og fremst familier med økonomiske utfordringer.
  • Pascal Norges utfoldelsesarena (Asker) har som mål å bidra til økt livskvalitet hos ulike utsatte og underprioriterte grupper mennesker gjennom fri utfoldelse innen musikk og andre kulturelle uttrykk. Les mer under «tilbud» på panua.no.
  • Fritid og avlastning (Bærum) tilbyr padling, turer og sykling.
  • Elvebyen sportsdanseklubb (Drammen) har et tilbud til personer på 12+ år med nedsatt funksjonsevne.
  • Rakkerungene er et Dissimilis-tilbud til barn fra 3-6 år (Sandvika).
  • Matglede er et tilbud til ungdommer og unge voksne i Drammen.

Eldre tips

Top