Webinar om Brukerstyrt Personlig Assistent

Velkommen til FFO Viken

Torsdag 25. mars 2021 kl. 10.00 – 12.00

En invitasjon til deg som er brukerrepresentant, foreldre, pårørende eller interessert i å
høre en «Løvemamma» fortelle om sin erfaring med BPA-ordningen!

Foredragsholder:
Elin Gunnarsson
Styremedlem og kontaktperson i
Organisasjonen Løvemammaene

«BPA – muligheten til et verdig liv»?

Tidsramme:

Kl. 10.00 – 11.00 Elin Gunnarsson forteller om sin historie
Kl. 11.00 – 11.15 Pause
Kl. 11.15 – 12.00 Elin fortsetter sitt foredrag, så blir det mulighet

for å stille henne spørsmål knyttet til
BPA-ordningen

Seminaret avholdes via Teams, link sendes dere på epost dagen før arrangementet!
Vi har plass for inntil 25 deltagere, her vil prinsippet om «førstemann til mølla» gjelde.
Påmelding snarest og senest innen 18. mars til tove.malnes@ffo.no
(NAVN, TELEFONNUMER OG EPOSTADRESSE MÅ FREMKOMME I PÅMELDINGEN)

Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med oss!

VELKOMMEN!

Med vennlig hilsen
Sign. Sign.
Marit Olsen Tove Malnes
Fylkessekretær Fylkessekretær
FFO Viken FFO Viken

Telefon 66 90 18 03

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer