VIPPS

Nå har vi i Hordaland Fylkeslag fått oss Vipps.
Vipps #94713 kan brukes til å betale aktiviteter, eller til å bare støtte oss?
Vipps kan IKKE brukes til å betale kontingenten da denne er registrert sentralt.

Med vennlig Hilsen

Styret i Autismeforeningen Hordaland fylkeslag