Vil du lære mer om PDA?

Her finner du linker til eksterne ressurser om Pathological Demand Avoidance (PDA). Start med å lese «Hva i all verden er PDA?» hvis du ikke allerede har gjort det.

Ressurser på norsk:

«Hva er PDA? En guide til ekstrem kravunngåelse» er en norsk oversettelse av et hefte fra PDA Society i Storbrittania. Heftet på 25 sider kan lastes ned gratis.
«Er ekstrem unngåelse av krav ‘patalogisk’?» er en artikkel fra Autisme i dag nr. 1/2020. Undertittelen er «Betydningen av stress og angst i utviklingen av unngåelse og vegring.» Artikkelen ble skrevet av «AUP-nettverket,» et fagnettverk som fokuserer på diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemming.
«Patologisk kravunnvikelse (PDA)» er en artikkel fra 2021 på NevSoms nettside. Norske forskere har gått systematisk gjennom forskningslitteraturen vedrørende PDA. Artikkelen tar opp svakhetene ved forskningen, mulige konsekvenser og hvorvidt PDA er et begrep som vi trenger (dersom PDA egentlig er et uttrykk for angst, traumer eller andre psykiske vansker).
«Patologisk kravunnvikelse (PDA) er et alvorlig symptom» er en artikkel fra 2021 på lommelegen.no. Hovedkilden er Arvid Nikolai Kildahl, som er psykologspesialist ved NevSom.
Podcast om PDA. Stian Orm ble intervjuet av Sondre Bogen-Straume på Autismepodden. Intervjuet varer i litt over en time.
Video om PDA. Torill Fjæran-Granum holdt et foredrag om ekstrem kravavvisning/PDA i desember 2018.
«Når hverdagen blir en maktkamp» er tittelen på en norsk bok om PDA, skrevet av Torill Fjæran-Granum og Caroline Engh Persson. Undertittelen er «Ekstrem kravavvisning/PDA, hva er det og hva gjør vi?»
«Ikke glem oss når koronaen er over» er en artikkel om PDA skrevet av en mor. Artikkelen står i et nyhetsbrev fra Helseetaten i Oslo, som har fokus på nevroutviklingsforstyrrelser.
PDA Norge på facebook. Dette er en lukket facebookgruppe med neste 200 medlemmer (både foreldre og fagfolk). Medlemmene stiller spørsmål, veksler erfaringer og deler tips om kurs og andre nyttige ressurser.
EDA-Q på norsk. Dette er et nyttig kartleggingsskjema, oversatt fra engelsk og godkjent av PDA Society. Klikk her for skåringsnøkkelen.
Artikkel på Wikipedia. Artikkelen nevner både forskning og foreslåtte kriterier.
Artikkel i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Stian Orm, Jon Løkke og Gunn Løkke presenterer en systematisk litteraturoversikt av forskningslitteraturen om PDA. De har også en artikkel i Spesialpedagogikk nr. 1/2020, som ikke er tilgjengelig på nettet.
«Født uskikkelig?» («Born naughty?«) er en dokumentarserie fra England som vises av og til på norsk tv. Den ble sist vist på Kanal FEM i mai 2018. To episoder handler om barn med PDA: en jente som heter Honey og en gutt som heter Charlie. Klikk på linkene for å se episodene på youtube (uten norsk tekst).

Ressurser på dansk:

«PDA, autisme og kravundgående adfærd» er en innføringsartikkel fra SkolenSputnik.
«Pathological demand avoidance» inneholder fire viktig punkter om PDA, skrevet av Center for autisme. Klikk på «Læs mere under» for utfyllende informasjon om hvert punkt.
«PDA og autisme spektret» inneholder en kort beskrivelse på dansk og inviterer til et kurs i København 11. april 2016. PDA heter «ekstrem krav afvisning» på dansk.
«Pathological demand avoidance, PDA» av Ole Sylvester Jørgensen. Jørgensen er forsker i barnenevropsykiatri og er særlig interessert i grensetilstander mellom autismespekteret og andre psykiatriske diagnoser.
«AutismePlusFar» er bloggen til en far som også holder foredrag om PDA.
«Traume, PDA og autisme» er navnet på en presentasjon på SIKON-konferansen i 2018.
«Caroline har tvang og angst» er en reportasje om en 12-åring med PDA og skolevegring.
«Jeg hader at leve og jeg vil dø» er skrevet av Runa (17 år). Hun forteller hvordan det er å leve med PDA.
Sjøstjerneskolens kortfilm om PDA har en positiv tone og budskapet i teksten er lett å forstå selv om man ikke forstår alt som blir sagt.

Artikler på engelsk:

«Pathological demand avoidance (PDA)» av Christopher Gillberg
«Comparison to autism and Asperger’s» av PDA-foreningen i England
«Pathological demand avoidance syndrome: A reference booklet for clinicians» av PDA-foreningen i England
«A parent’s guide to understanding pathological demand avoidance» av PDA-foreningen i England
«What is pathological demand avoidance?» av National Autistic Society
«Pathological demand avoidance syndrom» av Cerebra, en veldedig organisasjon i England
Liste over relevante bøker på engelsk
Tips: Bruk gjerne Google Oversetter hvis engelsk er vanskelig for deg.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer