Vil du delta i forskningsprosjektet ”Skolehverdagen for elever med Aspergers syndrom”?

Eli Lønseth Brakstad er mastergradsstudent ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU. I sin masteroppgave ønsker hun å intervjue ungdommer i alderen 18-25 år med Aspergers syndrom om deres skolehverdag. Håpet er at de erfaringene de deler kan være nyttig læring for lærere som har elever med Aspergers syndrom i sine klasser.

Se vedlagt informasjonsskriv: informasjonsskriv prosjekt

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer