Vil du delta i forskingsprosjektet

 «Born med autismespekterforstyrring under koronapandemien»

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskingsprosjekt der formålet er å undersøke hvordan elever med en autismespekterforstyrring har opplevd og takla hverdagen under koronapandemien.

Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen (Grunnskolelærerutdanning 1-7) er ansvarlig for prosjektet.

Informasjonsskriv Samtykke[2507] Spørreundersøkelse

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer