Viktige datoer i fylkeslagets historie

logo ca 1968

Folk fra Akershus har hatt en stor rolle i Autismeforeningens historie, helt fra begynnelsen i 1960-tallet. Her kan du lese om noen av deres bidrag, og se hvordan foreningen og fylkeslaget har forandret seg opp gjennom årene.  

Fylkeslagets arkiv mangler dokumentasjon fra perioden fram til cirka 2004. Hvis du har gamle bilder, invitasjoner eller andre dokumenter, send dem til oss.
logo fram til tidlig 2012
Vi setter også pris på om dere kan fortelle litt om hva dere husker fra fylkeslagets aktiviteter i 80- og 90-tallet. Epostadressen vår er akershus@autismeforeningen.no. Du kan også ringe Lora på tlf. 975 00 965. 
 
 
logo thumbnail 2012
Rull ned for å se viktige datoer i fylkeslagets historie. Du kan også lese en utfyllende artikkel på foreningens nettside («Autismeforeningen i Norge 1965-2005«).

P.S. Interessert i utviklingen innenfor diagnostisering? Les «Autismens historie.»   

 


1963.  «Foreldregruppen for psykotiske barn» ble dannet, som en del av arbeidet rundt Elvetun behandlingshjem i Fet kommune.  Elvetun var det aller første tiltak spesielt tilrettelagt for mennesker med autisme her i Norge.  Ruth Børseth ble valgt som første styreleder i mars 1964.  Førti-sju år seinere var hun til stede på årsmøtet da undertegnede ble valgt som fylkeslagets leder.  Vi er takknemlig for hennes livslangt engasjement i autismesaken og fylkeslagets arbeid.  
1965.  Daleløkken behandlingshjem i Asker ble åpnet for drift i august, takket være tre engasjerte foreldrepar:  Borgny og Egil Rusten, Ragnhild og Arne Baltzersen og Tordis og Jo Ørjasæter.  En måned seinere (20. september) ble autismeforeningen stiftet i Bærum, et samarbeid mellom foreldregruppene ved Elvetun og Daleløkken.  Men på den tiden het foreningen «Landsforeningen for psykotiske utviklingshemmede.»  
1966.  Foreningen begynte å utgi sitt eget medlemsblad, «Glasskulen.» 
1968.  Foreningen byttet navn til «Landsforeningen for psykotiske barn.»  Se bildet helt nederst i artikkelen.
1972.  Foreningens første sommerseminar fant sted på Vangen i Østmarka. 
1976.  «Boka om Dag Tore» ble utgitt i 1976. En av foreningens stiftere, Tordis Ørjasæter skrev boka om sin sønn med autisme, og hun var en pioner innenfor litteratur om og for mennesker med nedsatt funksjonsevne (les mer her). Boka ble oversatt til flere språk og kan fortsatt bestilles fra Autismeforeningen.  
1978.  Oslo og Akershus opprettet et felles fylkeslag.  Fylkeslaget het «Landsforeningen for psykotiske barn, avdeling Oslo med omland.»  Det fantes bare et fylkeslag fra før, Vestfold, dannet i 1972.  «Det kan kanskje synes merkelig at Oslo/Akershus-laget kom så sent når landsforeningens arbeid hadde så sterk forankring i Oslo-området de første årene.  Det er antagelig riktig å si at ressursene i dette området ble konsentert om landsforeningen sentralt i så stor grad at den lokale virksomheten ble skadelidende.»  Kilde: Landsforeningens virksomhet i perioden 1965-1975.
1979.  På årsmøtet 22. februar vedtok fylkeslaget nye vedtekter. Blant foreningens formål var «å bedre kontakten mellom gode fagfolk og foreldrene.» 
1980-1985.  Anne Maj Kvale (fra vårt eget fylke) var leder i foreningen. Da var det bl.a. mye fokus på kompetansebygging, bl.a. ved hjelp av ildsjeler som Demetrious Haracopos.  Anne Maj skrev følgende da Haracopos døde i 2011: «Autismeforeningen i Norge har mye å takke Demetrious for. Jeg har ikke tall på alle ukene han tilbragte i den norske fjellheimen for å skolere oss og norske fagfolk innen autismefeltet.» Les mer i «Autisme i dag» nr. 1/2012, side 24.
1982.  Foreningens Faglig råd ble etablert. 
1984.  Foreningens sekretariat ble etablert, og dermed fikk foreningen sin første ansatte – en sekretær i halvstilling, som leide et lite kontor på Daleløkken skole i Asker.
1986.  Foreningen fikk et nytt navn: «Landsforeningen for autister.»
1987.  Akershus fylkeslag ble dannet.  Hurra!   
1991.  Nordvoll skole ble etablert etter 6-8 år interessepolitisk arbeid av styret i Oslo fylkeslag. Åse Gårder var leder i Oslo fylkeslag mesteparten av den tiden det tok å få skolen på plass.  Medlemmer i Akershus nyter godt av kurstilbudet til Nordvoll skole den dag i dag.
1992.  Medlemsbladet byttet navn til «Autisme i dag.» 
1995.  Foreningen fikk sitt nåværende navn:  «Autismeforeningen i Norge.»
2005.  Akershus fylkeslag laget sin egen brosjyre.  Se side 1 og side 2
2008.  FN-dagen for medvit rundt autisme ble markert for første gang, både i Akershus og resten av verden.  
2009.  Fylkeslaget fikk sin egen nettside og sendte ut sitt aller første elektroniske nyhetsbrev. Klatring for ungdom og dialogkonferansen for grunnskolen ble arrangert for første gang. 
2012.  Foreningen (og dermed fylkeslag) fikk en ny logo
landsforeningen for psykotiske barn

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer