Viktig å vite om Asperger syndrom

Her følger en oversikt over fagartikler og andre publikasjoner. Lista er ikke uttømmende: 
Nevsom (tidligere kalt Autismeenheten) har utgitt mange relevante rapporter og prosjektpublikasjoner, f.eks. fra prosjektet «Arbeidssøkere med Asperger syndrom.» 
”Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom: Anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten,” utgitt av Regionalt fagmiljø for autisme. I tillegg til bakgrunnskunnskap inneholder rapporten anbefalinger for arbeid med pasienten/pårørende og for samarbeid med andre instanser, f.eks. barnehagen og skolen. 
”Asperger syndrom og kognitiv profil,” utgitt av Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk. Nils Kaland forklarer hvordan Asperger kan betraktes som en kognitiv forskjell, fremfor en lidelse, forstyrrelse eller funksjonshemning.   
”Asperger syndrom: aktuelle kliniske problemstillinger,” utgitt av Norske barnelegeforeningen. Jon Faukanger Bjåstad tar opp viktigheten av å forklare diagnosen på en god måte, samt diverse andre kliniske problemstillinger. Han avslutter med å si litt om den voksende autistiske subkulturen. Bla frem til side 14 i pdf-filen (side 106 i bladet).   
”Bør Asperger-syndrom tas ut av DSM-manualen ved kommende revisjon?,” utgitt av Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Endringen er nå et faktum (les mer her), men artikkelen av Nils Kaland er fortsatt av interesse. Den beskriver forskjellen mellom autisme og Asperger.
«Asperger syndrom og eksekutive funksjonsvansker: konsekvenser for behandling,» utgitt av Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Nina Stenberg beskriver typiske kognitive funksjonsvansker, oppsummerer forskning og beskriver relevante tiltak. 
«Det var en lettelse å få vite hvorfor jeg ikke var som andre: Om å få stilt en autisme- eller Asperger-syndrom-diagnose,» utgitt av Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Hvis vanskene presenteres på en skånsom måte, kan informasjon om diagnosen være en hjelp for både pasienten og pårørende, i følge Nils Kaland.  
«Kan barn og ungdom med Asperger-syndrom og høytfungerende autisme ha nytte av kognitiv atferdsterapi?,» utgitt av Tidsskrift for Norsk Psykologforeningen. Jon Fauskanger Bjåstad oppsummerer forskning som har vist lovende resultater, spesielt innenfor angstbehandling og sosialferdighetstrening. 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer