Viktig å vite om ASK

symboler som viser kommunikasjon
 
Å kunne kommunisere er en utrolig viktig forutsetning for hverdagsmestring, men det er ikke talespråk som er viktigst.  Det viktigste er å kunne kommunisere egne tanker, ønsker og behov og få medvirke i egen hverdag – på en eller annen måte, f.eks. tegn, symboler eller talesyntese.  Slike kommunikasjonsmetoder kalles «ASK»  (alternativ- og supplerende kommunikasjon).    
Oktober er internasjonal ASK-måned.  Vet du nok om ASK?  I denne artikkelen får du oversikt over hva som er viktig å vite om ASK, hvor du kan henvende deg, og hvor du kan lære mer om temaet.


Hva er viktig å vite om ASK?
1.  Hva er ASK?  
ASK står for alternativ og supplerende kommunikasjon.  Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for ASK for å gjøre seg forstått. ASK kan sies å være alt som hjelper en person til å kommunisere effektivt, når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke strekker til.
Eksempler på ASK er bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler, konkreter eller hjelpemidler (f.eks. kommunikasjonsbøker, tematavler og talemaskiner). Handlinger, væremåter og kroppslige uttrykk som må fortolkes og tillegges mening av andre kan også omtales som ASK.
2. Hvilke rettigheter har man?   

En endring til Opplæringsloven og et nytt rundskriv presiserer at elever som helt eller delvis mangler tale skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i opplæringen.  Elever som trenger det har også rett til spesialundervisning i å bruke ASK, med sikte på å gjøre eleven i stand til å få utbytte av grunnskoleopplæring. 
 Men minst like viktig er elevens rett til å kommunisere på lik linje som alle andre – f.eks. å kunne si nei, be om ting, uttrykke følelser og bli snakket med (ikke om).  Se plakaten her.
 
Tips:  Informasjon om rettigheter for funksjonshemmede generelt finner du i «Ikke tråkk på oss!»  
3.  Tro på personens potensiale!  
 
Mange undervurderer intelligensen og potensialet til personer som helt eller delvis mangler tale.  Det er dessverre lett å gå glipp av alt som skjer i hodet som ikke kommer til uttrykk, men det finnes mange eksempler som viser hvor viktig det er å ikke gi opp jakten på en egnet kommunikasjonsmetode:

– Keli sa ikke sine første ord, han stavet dem på en bokstavtavle da han var 10 år.  «I am real,» skrev han til alles forbauselse – de trodde jo at han var sterk utviklingshemmet og uten interesse for sine omgivelser.  Keli er hovedpersonen i dokumentarfilmen ”A Mother’s Courage” (opprinnelig tittel «Sólskinsdrengurinn»).
Jenna har ikke muntlig språk men hun lærte å kommunisere skriftlig i 2. klasse.  Nå er hun barnebokforfatter!
– Larry begynte å skrive og bruke talesyntese som 30 åring etter en tøff oppvekst på institusjon.
– Carly skrev sine første ord på en datamaskin da hun var 11 år: «Hjelp. Vondt. Tenner.»  Hun var med og laget «Carly’s Café,» en kort film om hvordan det kan være å ikke kunne kommunisere.    
 

Hvem kan jeg henvende meg til?
1. Lokale eller regionale ASK-team. Fagmiljøer er i stadig endring, og fylkeslaget har ikke full oversikt over hvem som har ASK-kompetanse i Akershus.  Vi har hørt at Barnehabilitering på Ahus har et ASK-team, og Barnas språksenter i Ås er et privat alternativ. I 2011 bisto Statped med oppbygging av et ASK-nettverk i Nes kommune og Ullensaker kommune. 
2. Statped. Statped gir tjenester i form av tiltaksrettet utredning, rådgiving, og veiledning til foreldre og fagfolk rundt brukere som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. PPT er innsøkende instans. 
3. Foreninger og foreldregrupper. ISAAC er en internasjonal forening for ASK-brukere og ASK-interesserte. Både ISAAC Norge og ISAAC Danmark kan treffes på facebook. Det finnes også en lukket facebookgruppe for foreldre til symbolbrukere. Send en epost til akershus@autismeforeningen.no hvis du ønsker å komme i kontakt med gruppa.


Hvor kan jeg lære mer om temaet?

1)  Eksterne temasider:
Nettsiden til ASK-loftet.  Oppdateringer annonseres gjennom et gratis elektronisk nyhetsbrev.  ASK-loftet har også laget en oversikt over kurs i regi av leverandører av hjelpemidler for ASK. Her kan du velge leverandør og se hvilke kurs som den enkelte arrangerer. Foreløpig omfatter oversikten kurs fra Abilia, Gewa, NorMedia og Tobii.  Gå til kurskalenderen.
ISAAC-Norges nettside. Foreningen har også gratis materiell som kan nedlastes (enkelte ting krever Boardmaker eller andre programvare).
Papunet, en svensk nettside med informasjon om talehandikap og ulike kommunikasjonsmetoder. Her kan du finne både informasjonssider, spill, oppgaver og fortellinger.
DART Kommunikations och dataresurscenter er et svensk ressurssenter.  Velg tema fra menyen til høyre.  

Föräldrakrafts temaside om kommunikasjon.  Föräldrakraft er et svensk blad om barn med særskilte behov. 
 
2)  Gratis hefter, rapporter og oppgaver.  

Fylkeslaget har laget en oversikt over hefter o.l. om ASK og språkrelaterte temaer.  Gå til oversikten.
 
3)  Fylkeslagets egne artikler:

«Bøker om ASK og andre språkrelaterte temaer» (2012) 
«Nytt om tegnstøttet kommunikasjon» (2012) 
«Nyheter innen symbolspråk» (2012)
”Symbolbrukere har også noe å si” (2011)
”Årets tegn-til-tale nyheter” (2011)
”Diverse kommunikasjonsvansker” (2011)
”Å kommunisere via kamera” (2011)
 
”Kommunikasjonsmetoder og -hjelpemidler” (2010)
”Alternativ og supplerende kommunikasjon” (2009). Rull ned til månedens tema.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer