Videreutdanning: Bedre læring og livskvalitet for barn, unge, voksne med autismespekterforstyrrelser

NTNU i Trondheim tilbyr videreutdanning for alle som jobber med mennesker med autismespekterforstyrrelser (ASF). Kurset er nettstøttet med to obligatoriske samlinger i semesteret. Tips  lærere, saksbehandlere, primærkontakter og andre du kjenner som kan være interessert! Kurs med oppstart 27.8.13 ha søknadsfrist 15.6, kurs med oppstart 7.1.14 har søknadsfrist 15.11.13.

NB! Medlemmer i Autismeforeningen som er pårørende til mennesker med en autismespekterdiagnose, selv har en diagnose eller er tillitsvalgte, kan høre på foredragene gratis, men må selv betale for mat og eventuell overnatting. Påmelding til Anne-Grethe Tøssebro, Anne-Grethe.Tossebro@statped.no.

Les mer om kursene her.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer